På svenska
Ohje
KVTES
OVTES
LS
TS
TTES

Yleiskorotukset 1.4.2019 alkaen

Voimassa olevien kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset tulevat voimaan 1.4.2019. Yleiskorotukset koskevat kaikkia sopimusaloja.

KVTES ja teknisten sopimus

Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) ja teknisten sopimuksessa viranhaltijan ja työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1,0 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Henkilökohtaista lisää sekä teknisten sopimuksen mukaista erillislisää korotetaan myös 1,0 prosentilla.

Opetusala ja lääkärit

Opetusalalla tehtäväkohtaisen palkan tai siihen rinnastettavan kuukausipalkan sekä henkilökohtaisen lisän korotukset ovat 0,99 prosenttia ja lääkäreillä ne vaihtelevat siten, että liitteissä 1 ja 2 ne ovat 2,1 prosenttia ja liitteissä 3–5 ne ovat 1,0 prosenttia.

Tuntipalkkaiset

Tuntipalkkaisten perustuntipalkkoja korotetaan palkkaryhmästä riippuen 10–16 snt/tunti ja urakkapalkkoja 1,0 prosenttia.

Tarkemmat ohjeet eri sopimusalojen yleiskorotuksista löytyvät KT:n yleiskirjeistä.

KT:n yleiskirjeet