Suomeksi
AKTA
AKTA 2022–2025, i kraft från 1.5.2022

Lagar i anslutning till avtalet

Lagarna i den tryckta avtalsboken finns på Finlex webbsidor.

Arbetsavtalslag

26.1.2001/55

http://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010055


Lag om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden

11.4.2003/304

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030304


Arbetstidslag

5.7.2019/872

https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2019/20190872


Semesterlag

18.3.2005/162

https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2005/20050162


Lag om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden

13.4.2007/449