På svenska
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  TTES 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Liite 5 Vammaisten työllistymistyötä tekeviä työntekijöitä koskevat erityismääräykset

  1 § Palkka

  Sosiaalihuoltolain (710/1982) 27 d §:n 3 momentissa tarkoitettua vammaisten työllistymistyötä tekevän työntekijän palkka määräytyy työehtosopimuksen 28–36 §:n mukaan siten, että työkyvyn vajauksen johdosta hänen perustuntipalkkansa ja työkokemuslisänsä on vastaavassa suhteessa alempi, jollei työntekijän kanssa ole työsopimuksella sovittu muusta työehtosopimuksen 30 §:n mukaisesta palkkausperusteesta.

  2 § Työsuhteen päättyminen

  Työnantaja voi sen lisäksi, mitä irtisanomisesta on muuten säädetty tai määrätty, irtisanoa työntekijän myös sosiaalihuoltolain 27 d §:n 5 momentissa tarkoitetulla perusteella.

  3 § Sairausajan palkka

  Työntekijällä on oikeus palkalliseen sairauspoissaoloon työehtosopimuksen 61 §:n määräysten mukaisesti, jos työkyvyttömyyden syynä on muu kuin työllistymistyön järjestämisen perusteena oleva sairaus. Jos työkyvyttömyyden syynä on työllistymistyön perusteena oleva sairaus tai vamma, työntekijälle ei makseta palkkaa sairauspoissaolon ajalta.