På svenska
OVTES
Osio C Liite 6 Taide ja viestintäkulttuurioppilaitos

II Viranhaltijoiden palkka

2 § Lehtorin (opettajan) hinnoittelutunnukset ja peruspalkka (ks. palkkaliite)

 

AMMATILLISISSA AINEISSA

4 18 04 00 2

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai
soveltuva ylempi ammattikorkeakoulututkinto

4 18 04 00 3

Soveltuva korkeakoulututkinto

4 18 04 00 4

Soveltuva opistoasteen tutkinto

4 18 04 00 5

Muu soveltuva tutkinto tai vähintään kolmen vuoden soveltuvat opinnot taidekoulussa (tanssi- ja sirkusala)

 

YHTEISISSÄ AINEISSA

4 18 04 00 8

Ylempi korkeakoulututkinto

4 18 04 00 9

Korkeakoulututkinto

3 § Vuosisidonnainen lisä

Opettajan vuosisidonnaiseen lisään oikeuttava aika ja sen laskenta määräytyvät osion A 12–18 §:n mukaan. Siihen oikeuttavat vuodet ja prosentit ovat seuraavat:

5 v.

8 v.

10 v.

15 v.

20 v.

2 %

4 %

6 %

6 %

6 %