På svenska
Ohje
OVTES

OVTES:n liitteissä 7 ja 8 tarkoitettujen opettajien työtuntien määrä toimistotyöajassa lukuvuonna 1.8.2018–31.7.2019

Sosiaali- ja terveysalan samoin kuin metsä- ja puutalousalan opettajien vuotuinen työtuntimäärä vastaa pituudeltaan vuotuista toimistotyöaikaa. ​Työajan pituuden voi katsoa alla olevasta taulukosta.

Työajan sijoittaminen kalenterivuodelle sen sijaan riippuu, kuten sopimuksessa todetaan, oppilaitoksen toiminnallisista vaatimuksista. Työajan sijoittamisessa on myös otettava huomioon se, että opettajan jaksaminen edellyttää kohtuullista viikoittaista työaikaa. Tämä puolestaan edellyttää sitä, että koko vuoden työtä ei urakoida esimerkiksi 38 viikossa.

Jos esimerkiksi 1 600 tunnin vuosittainen työaika jaetaan 38 viikolle, on viikoittainen työaika yli 42 tuntia, kun tavoiteltavaa on, ettei työviikon työaika ylitä keskimäärin 40 tuntia viikossa. Oppilaitoksen toiminnalliset vaatimukset saattavat edellyttää, että sinä aikana kuin oppilaat ovat oppilaitoksessa, opettajat keskittyvät niihin tehtäviin, jotka johtuvat välittömästi opettamisesta. Muuna aikana hoidetaan sellaisia tehtäviä, jotka eivät edellytä opiskelijoiden läsnäoloa. Nämä tehtävät on tarkoituksenmukaista todeta etukäteen työvuoden alkaessa.

Lukuvuosi 1.8.2018–31.7.2019

Vuosilomaoikeus 38 työpäivää

 

päivinä

tunteina

Työpäiviä vuodessa

261

 
 • arkipyhät

10

 
 • vuosilomat

– 38

 

 

213

1 566

Vuosilomaoikeus 30 työpäivää

 

päivinä

tunteina

Työpäiviä vuodessa

261

 
 • arkipyhät

– 10

 
 • vuosilomat

– 30

 

 

221

1 624

Vuosilomaoikeus 28 työpäivää

 

päivinä

tunteina

Työpäiviä vuodessa

261

 
 • arkipyhät

– 10

 
 • vuosilomat

– 28

 

 

223

1 639

Vuosilomaoikeus 23 työpäivää

 

päivinä

tunteina

Työpäiviä vuodessa

261

 
 • arkipyhät

– 10

 
 • vuosilomat

– 23

 

 

228

1 676

Opettajien kokonaistyöajan soveltaminen lyhyissä palvelussuhteissa

​​Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksia ja metsä- ja puutalousoppilaitoksia koskevissa OVTES-liitteissä noudatetaan kokonaistyöaikaa, joka koskee koko opetushenkilöstöä. Tämän työajan jakamisesta vuositasolla opetus- ja muuhun työhön on sovittu ainoastaan se minimituntimäärä, joka on osoitettava muuhun kuin opetustyöhön. Tätä määräystä on vaikea soveltaa silloin, kun palvelussuhde ei ole voimassa koko työvuotta tai kun opettajan virkavapaa katkaisee työkauden tai palvelussuhde päättyy työkauden aikana.

Tämän takia sopijaosapuolet ovat päätyneet antamaan seuraavat soveltamisohjeet:

 1. Koko työvuoden palveluksessa olevan opettajan (viranhaltija ja kokoaikainen tuntiopettaja) työkauden sisään ajoittuvat virkavapaudet vähentävät vuotuista työaikaa vahvistetun työsuunnitelman mukaisesti.
   
 2. Ainoastaan osan työvuotta työskentelevän opettajan työaika määritellään toimistotyöajan mukaan (36 tuntia 45 minuuttia viikossa) ilman, että tähän työaikaan sovelletaan vuositason määräystä siitä, kuinka paljon työaikaan on luettava muuta kuin opetustyötä. Tätä sovelletaan opettajaan, jonka palvelussuhde on työvuotta lyhyempi sekä sellaisiin vakinaisiin opettajiin, joiden työssäoloaika on työvuotta lyhyempi. Tällaisia tapauksia ovat esim. opettajat, jotka palaavat töihin virkavapauden päätyttyä, lähtevät työvuoden katkaisevalle virkavapaalle tai jäävät eläkkeelle kesken työvuoden.
   
 3. Jos palvelussuhde kestää enintään yhden kuukauden, voidaan palkka maksaa kuten tuntiopettajalle käyttäen sivutoimisille tuntiopettajille sovittua opetusvelvollisuutta.
   
 4. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseen osaan oikeuttavana päätoimisena palveluna pidetään viranhaltijoilla ja kokoaikaisella tuntiopettajalla 19 viikkotuntia ja muulla tuntiopettajalla 16 viikkotuntia.​