Ohje
Näyttelijät

Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 2020–2021

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen 2020–2021 allekirjoituspöytäkirja, sopimusmääräykset ja näiden soveltamisohjeet 1.8.2020 lukien.

Näyttelijäsopimus 2020–2021 noudattaa palkankorotusten osalta KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy paikallinen järjestelyerä 1.4.2021 lukien.

Sopimukseen ei sisälly varsinaisia tekstimuutoksia pois lukien kilpailukykysopimuksesta tulleen työaikalisäyksen poistaminen (määräys III Työaika 19a §) sekä uutena määräyksenä näyttelijäsopimuksen IV lukuun lisätty uusi 29a §, joka mahdollistaa lomarahan vaihtamisen vapaaksi osittain tai kokonaan näyttelijän kanssa sopien vastaavin ehdoin kuin KVTES IV luvun 19 §:n määräyksen mukaan menetellään. Nämä edellä mainitut muutokset tulevat voimaan 1.8.2020.

Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus on tehty poikkeuksellisesti ennen yksityisten alojen teatterityöehtosopimusta eikä kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus sisällä tämän vuoksi tekstimuutoksia (pois lukien yllä mainitut muutokset). Suomen Teatterit ry:n ja Suomen Näyttelijäliiton myöhemmin syksyllä 2020 tehtävä työehtosopimus voi sisältää sellaisia tekstimuutoksia, jotka voi olla tarkoituksenmukaista ottaa sovellettavaksi myös kunnallisessa teatterissa työehtosopimuksen I luvun 6 §:n mukaisella paikallisella sopimuksella. Toimivalta paikallisen sopimuksen tekemiseen myös kunnallisessa teatterissa määräytyy kunnan hallintosäännön tai muiden asiaa koskevien ao. kunnan määräyksien tai käytäntöjen mukaan. Valtakunnallisen työehtosopimuksen kustannusvaikutuksessa ei ole huomioitu mahdollisen paikallisen sopimuksen kustannusvaikutusta.
 
Sopimuskaudella KT on sitoutunut keskustelemaan ja neuvottelemaan Näyttelijäliiton kanssa sopimuksen kehittämistarpeista allekirjoituspöytäkirjan 8 §:n työryhmäkirjauksen mukaisesti. KT osallistuu myös näyttelijätyön kaikkien työmarkkinaosapuolten yhteiseen työryhmään, jos tällainen työryhmä sopimuskaudella kokoontuu.

Voimassaolo    

Sopimus on voimassa 1.4.2020–28.2.2022. 

Sopimuskirja    

Kunnallisten näyttelijöiden työehtosopimuksesta 2020–2021 julkaistaan uusi sopimuskirja. Painetun sopimuskirjan tilaamisesta tiedotetaan myöhemmin.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS


Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen


Neuvottelupäällikkö    Hannu Freund

 

Liitteet    

  1. Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen 2020–2021 allekirjoituspöytäkirja
  2. Kunnallisten näyttelijöiden työehtosopimuksen 2020–2021 sopimusmääräysmuutokset sekä korotetut palkat ja palkkiot luvuittain