Ohje
Näyttelijät

Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 2018–2019

Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen 2018–2019 allekirjoituspöytäkirja, sopimusmääräykset ja näiden soveltamisohjeet 1.2.2018 lukien.

Näyttelijäsopimus 2018–2019 noudattaa palkankorotusten osalta KVTES:n ratkaisua. Sopimukseen sisältyy paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien sekä tammikuussa 2019 maksettava tuloksellisuuteen perustuva kertaerä.

Sopimukseen sisältyy joitakin tekstimuutoksia. KVTES:n kautta tulee noudatettavaksi tilapäisen hoitovapaan ikärajan nosto 12 ikävuoteen. Näyttelijöiden sopimusalalla ei ole ollut palkallista isyysvapaata, eikä siitä sovittu myöskään tämän sopimusratkaisun yhteydessä.

Voimassaolo    

Sopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

Sopimuskirja    

Kunnallisten näyttelijöiden työehtosopimuksesta 2018–2019 julkaistaan uusi sopimuskirja. Painetun sopimuskirjan tilaamisesta tiedotetaan myöhemmin.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS


Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen


Neuvottelupäällikkö    Hannu Freund
 

Liitteet    

  1. Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen 2018–2019 allekirjoituspöytäkirja
  2. Kunnallisten näyttelijöiden työehtosopimuksen 2018–2019 ja sen allekirjoituspöytäkirjan sopimusmuutosten soveltamisohjeet
  3. Sopimusmääräysmuutokset luvuittain