Ohje
Näyttelijät

Kunnallinen näyttelijöiden työehtosopimus 2017 ja vuosilomalain 1.4.2016 voimaan tulleet muutokset näyttelijöiden sopimusalalla

Pienekirjeessä annetaan tietoa näyttelijöiden työehtosopimuksesta 2017.

KT:n pienkirje 3/21/2016, 31.10.2016, Metsäranta

Jakelussa mainituille kaupunginhallituksille

Oheisena lähetetään tiedoksi Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen 2017 allekirjoituspöytäkirja, sopimusmääräykset ja näiden soveltamisohjeet 1.2.2017 lukien.

Sopimusmuutoksilla toteutetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutulos 29.2.2016 Kilpailukykysopimukseksi kunnallisten näyttelijöiden sopimusalalla.

Sopimuskaudella ei tehdä palkantarkastuksia. Sopimus sisältää määräyksen vuotuisen työajan lisäämisestä sekä määräaikaisen sopimusmääräyksen lomarahan vähentämisestä.

Voimassaolo

Sopimus on voimassa 1.2.2017–31.1.2018.

Sopimuskirja

Kunnallisten näyttelijöiden työehtosopimuksesta 2017 julkaistaan uusi sopimuskirja. Painetun sopimuskirjan tilaamisesta lähetetään yleiskirje myöhemmin.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund


Liitteet

  1. Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen 2017 allekirjoituspöytäkirja
  2. Kunnallisten näyttelijöiden työehtosopimuksen 2017 ja sen allekirjoituspöytäkirjan sopimusmuutosten soveltamisohjeet sekä ohjeet vuosilomalain 1.4.2016 voimaan tulleista muutoksista
  3. Sopimusmääräykset luku II (työaika) ja luku IV (vuosiloma)

Jakelu
Jyväskylä, Kajaani, Imatra, Lappeenranta, Kemi, Vaasa, Kuopio, Wasa teater/Österbottens regionteater, Lahti 

Tiedoksi  Suomen Näyttelijäliitto ry