På svenska
Yleiskirje
2/2019
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset 1.4.2019

Ohessa lähetetään tiedoksi kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES) 2018–2019 allekirjoituspöytäkirjan 2 §:n 2 momentin määräyksen mukaisesti sovittu yleiskorotuksen toteuttaminen.

 

Palkantarkistukset 1.4.2019 lukien

Perustuntipalkkoja ja urakkapalkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukauden alusta lukien siten kuin jäljempänä todetaan. Työkokemuslisiä, henkilökohtaisia lisiä ja työolosuhdelisiä ei koroteta.

Perustuntipalkat ja nuorten palkka 1.4.2019 lukien

 

Perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöiden palkat määräytyvät ja henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien seuraavasti:

 

Palkkaryhmä

 

€/tunti

Perustuntipalkan
korotus snt/tunti

I

A

12,78–14,80

16

 

B

11,38–13,38

15

 

C

10,55–11,97

14

II

A

10,08–11,02

12

 

B

9,88–10,56

11

III

 

9,62–10,32

10

IV

 

8,92

10

O

 

9,16

10

Nuorten alle 18 v.
työntekijöiden
palkat

8,35–8,57

10

 

Vammaisten työllistymistyötä tekevän perustuntipalkka on työkyvyn vajausta vastaavassa suhteessa alempi kuin edellä mainitun mukaisesti korotettu täysi perustuntipalkka.

Urakkapalkkaus 1.4.2019 lukien

Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alan hinnoitteluja, korotetaan keskimäärin 1 %. Työajan lyhentämisjärjestelmän vuoksi yksityisalan, metsäalaa lukuun ottamatta, kulloinkin voimassa olevien asianomaisen työehtosopimuksen urakkahinnoittelujen perusteella ansaittuja palkkoja maksetaan 3,3 prosentilla korotettuna. TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioita korotetaan 1 %.

Tavoiteansiot 1.4.2019 lukien, euroa/tunti

 

Taso I

16,63–20,60 

Taso II

14,90–18,42

Taso III

14,32–16,78

Taso IV

13,68–15,99

Taso V

12,72–14,82

Taso VI

11,60–13,48

 

Keskituntiansion tarkistaminen

Yleiskorotusten vaikutus työehtosopimuksen 35 §:n 1 momentissa tarkoitettuihin vuosineljänneksien keskituntiansioihin on seuraava:

Vuoden 2018 II neljänneksen keskituntiansiota korotetaan yhteensä 1,42 %, koska II neljänneksen laskemisen jälkeen on toteutettu yleiskorotus sekä 1.5.2018 että 1.4.2019 lukien.

Vuoden 2018 III–IV ja vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella laskettuja keskituntiansioita korotetaan 1 %.

Näin korotettuja keskituntiansioita käytetään samasta ajankohdasta alkaen kuin edellä mainittu yleiskorotus on tullut voimaan.

Lisätietoja asiassa antavat johtava työmarkkina-asiamies Suvi Kämäri, puh. 09 771 2381 tai työmarkkina-asiamies Kirsi Korppi, puh 09 771 2579 tai sähköposti ttes(at)kt.fi.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi