• Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  II Luku Palkkaus

  Tehtäväkohtainen palkka

  10 § Näyttelijän palkka

  1. Näyttelijän (46440100) vähimmäisperuspalkka on 2 081,16 €/kk (1.6.2022) ja 2 091,36 €/kk (1.10.2022)
    
  2. Koulutetun näyttelijän (46440200) vähimmäisperuspalkka on 2 400,91 €/kk (1.6.2022) ja 2 412,67 €/kk (1.10.2022)

   Koulutetulla näyttelijällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on suomalainen näyttelijän työhön soveltuva yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinto. Soveltuva tutkinto voi olla myös muu kuin teatteritaiteen korkeakoulututkinto esimerkiksi ammattikorkeakoulussa suoritettava teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutus tai yliopisto- tai ammattikorkeakoulussa suoritettava koulutus, jossa pääaineena on musiikkiteatteri. Ulkomailla suoritetun näyttelijäkoulutuksen vastaavuuden arvioinnin osalta käytetään Näyttelijäliiton suosituksia.
    
  3. Näyttelijäopiskelijan vähimmäispalkka teatteritaiteen maisterin opintoihin kuuluvan työharjoittelun ajalta on 70 % liitteen 1 a tai 2 mukaisesta vähimmäispalkkiosta tai vähimmäisperuspalkasta.

  Soveltamisohje

  Tässä kohdassa tarkoitetaan sellaista korkeakouluharjoittelijaa, jonka harjoittelujaksosta yliopisto tekee sopimuksen teatterin kanssa ja teatteri tekee työsopimuksen harjoittelijan kanssa.


  11 § Harjoittelijan palkka

  1. Harjoittelijan (46440300) vähimmäisperuspalkka on 1 636,17€/kk (1.6.2022) ja 1 644,19 €/kk (1.10.2022)
    
  2. Työnantaja maksaa lisäksi 20 % peruspalkasta harjoittelijan etukäteen esittämän koulutussuunnitelman toteuttamiseen liittyviä kuluja hyväksyttäviä tositteita vastaan. Koulutuksella tarkoitetaan näyttelijän työn peruskoulutusta, kuten puhetekniikkaa, laulua, improvisointia, liikuntaa ja roolianalyysiä.