Näyttelijät
Näyttelijät 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

II Luku Palkkaus

9 § Palkkausperusteet

Näyttelijän palkka määräytyy tämän sopimuksen mukaan seuraavasti:

Tehtäväkohtainen palkka

  • Näyttelijän palkka
  • Harjoittelijan palkka

Henkilökohtainen palkka

  • Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa
  • Henkilökohtainen lisä
  • Esityslisä

Tulospalkkio

Muut lisät

  • Kannustuslisä
  • Rasitelisä
  • Paikkauskorvaus

Soveltamisohje

Näyttelijän palkasta sovittaessa tehtäväkohtaisen palkan määräytymisperusteena on ensisijaisesti tehtävien vaativuus. Henkilökohtaisen palkan perusteena ovat näyttelijän henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä mahdolliset muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot ja olosuhteet (taito, kyky ja kokemus).