På svenska

LS 2022–2025

Lääkärien virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  LS 2022–2025, voimassa 1.5.2022 lukien

  Sairaalahammaslääkärien toimenpideluettelo

  Toimenpide-ryhmä (SHL)

  Korvattavat toimenpiteet

  Tutkimukset ja suunnittelu

  4

  Kontrollikäynti tai jälkitarkastus

  11

  Erikoishammaslääkärin hoidossa olevan potilaan lopputarkastus ja siihen liittyvä kirjallinen epikriisi

  6

  Natiiviröntgen-, varjoaine-, ultraääni- ja magneettitutkimus
  kirjallisine lausuntoineen

  9

  Erikoishammaslääkärin antama kirjallinen lausunto kudos­näytteestä (1.1.2015 alkaen)

  6–8

  Hoidon, jatkohoidon tai ylläpitovaiheen suunnittelu

  9

  Erityisalakohtainen tutkimus

  10
   

  Ortognaattinen tai muu useamman hammaslääkärin suorittama hoidon suunnittelu
  Maksetaan jokaiselle erityisalakohtaisesti suunnitteluun
  osallistuvalle hammaslääkärille.

  12

  Erityisalakohtainen hoidon suunnittelu

  13

  Sylkitutkimukset sekä suun ja leukojen erityistutkimukset,
  esim. leukanivelen artroskopia

  Hampaistoon kohdistuvat toimenpiteet

  5–6

  Hampaan poisto/hammas

  6

  Hammasperäisen abskessin avaus ja dreneeraus

  6–8

  Implanttidistanssin asettamisleikkaus

  7

  Hampaan paljastamisleikkaus

  8–11

  Hampaan leikkauksellinen poisto/hammas

  8–10

  Juurenpään resektio

  11

  Implantin asettaminen/implantti

  13

  Hampaiston saneeraus ja hoito yleisanestesiassa/infektiosuojauksessa

  Ikeniin, limakalvoihin ja alveoliharjanteeseen kohdistuvat toimenpiteet

  6

  Limakalvobiopsia

  5

  Limakalvomuutoksen poisto (ekskiisio, kryo, laser) / pienen
  haavan ompelu

  8–12

  Alveoliharjanteen plastia preproteettisena toimenpiteenä
  (myös sulkus- ja suupohjaplastiat)

  13

  Alveoliharjanteen plastia iho/limakalvosiirrännäistä käyttäen

  14

  Alveoliharjanteen plastia luuta tai alloplastista materiaalia
  käyttäen

  Leukaluihin kohdistuvat toimenpiteet

  10

  Luubiopsia tai eksploraatioleikkaus

  8, 11

  Kystan fenestraatio tai ekstirpaatio

  8–9

  Luuplastia (torus, linea mylohyoidea tms.)

  13–14, 16

  Tuumorin ekstirpaatio

  15

  Alaleuan resektio tai poisto

  15

  Yläleuan resektio tai poisto

  Ortognaattiset, leukanivelkirurgiset ja rekonstruktiotoimenpiteet

  11

  Yläleuan nopea levitys kirurgisesti

  11

  Siirteen otto (luu, iho yms.)

  12–13

  Alaleuan avoin tai sulkeinen kondylotomia tai koronoidektomia

  13

  Alaleuan segmentaalinen osteotomia

  13

  Genioplastia

  13

  Uniapnean hoito

  13–14

  Leukanivelen plastia

  14

  Alaleuan ramusosteotomia

  14

  Alaleuan korpusosteotomia tai –ostektomia

  14

  Yläleuan segmentaalinen osteotomia

  14

  Leukanivelen diskukseen kohdistuva toimenpide

  15–16

  Rekonstruktio mikrovaskulaarisiirteellä

  14–16

  Leukaluun ja/tai kasvojen luiden plastia luuta tai alloplastista
  materiaalia käyttäen

  15

  Le Fort I osteotomia

  15

  Alaleuan rekonstruktio

  15

  Yläleuan rekonstruktio

  16

  Le Fort II ja/tai III osteotomia

  16

  Kombinoitu yläleuan ja alaleuan osteotomia

  16

  Leukanivelen plastia luu- tai muuta siirrännäistä käyttäen

  Suulakihalkion korjausleikkaukset

  15

  Huulen plastia tai rekonstruktio suulakihalkion vuoksi

  15

  Suulakirekonstruktio

  15

  Piilohalkiorekonstruktio

  15

  Luunsiirto yläleukaan

  15

  Suulaen fistelin sulku

  15

  Alveolaarikaaren korjausleikkaus

  Huuleen ja suulakeen kohdistuvat toimenpiteet

  9–11

  Oronasaali- tai oroantraalifistelin sulkuplastia

  10

  Paikallisen suulakimuutoksen ekskiisio

  11

  Suulaen tuumorin poisto

  12

  Huulituumorin ekstirpaatio

  13–14

  Huulen resektio ja/tai plastia

  Kieleen ja suupohjaan kohdistuvat toimenpiteet

  6

  Kielijänteen plastia

  8

  Suunpohjan abskessin dreneeraus

  11

  Kielen plastia

  13

  Kielen tai suupohjan tuumorin poisto

  14

  Hemiglossektomia

  14–15

  Syvän kaulainfektion dreneeraus

  Sylkirauhasiin kohdistuvat toimenpiteet

  10–11

  Sylkikiven poisto

  11

  Submandibulaarirauhasen poisto

  9, 13, 15

  Paikallisen muutoksen (esim. ranulan tai mukoseelen) poisto tai eksploraatio

  Pään ja kaulan alueen tuoreisiin vammoihin kohdistuvat toimenpiteet

  Leukojen ja hampaiden vammoihin kohdistuvat toimenpiteet

  8, 10

  Hammasmurtuman ja/tai hammasluksaation hoito (myös replant.)

  8–10

  Alveoliluun murtuman repositio ja fiksaatio

  11

  Trakeostomia

  12–15

  Pehmytosavammojen revisio ja suturaatio

  13

  Alaleuan murtuman suljettu repositio ja immobilisaatio

  13–15

  Kauladissektio

  14

  Alaleuan avoin repositio ja osteosynteesi (ja immobilisaatio)

  14–15

  Le Fort I ja II murtuman hoito

  15

  Le Fort III murtuman hoito

  Muihin kasvojen alueen murtumiin kohdistuvat toimenpiteet

  11–14

  Zygoma-maksilla –alueen fragmentin kohotus, orbitan seudun murtuman hoito

  11–13

  Osteosynteesi- tai fiksaatiomateriaalin poisto

  16

  Multippelin kasvo- ja/tai leukamurtuman hoito tai nenämurtuman avoin repositio

  Oikomishoito

  4–6

  Oikomishoidon hoitokäynti

  4–8

  Kaari tai muu kiinteiden kojeiden muutostyö

  5–7

  Kiinteän kojeen kaaren aktivointi (ao. kohtaa ei sovelleta kojeen valmistuksen
  yhteydessä)

  7

  Kiinteiden kojeiden purku / leuka,

  6

  Irtokojeen sovitus

  8

  Funktionaalisen kojeen sovitus ja aktivointi

  9–11

  Kiinteiden kojeiden valmistus / leuka

  Kliininen hammashoito

  Hampaiden kiinnityskudoksiin kohdistuvat toimenpiteet

  5–9

  Parodontolginen hoito/käyntikerta

  6–8

  Parodontaalikiskotus

  10–14

  Parodontaalikirurgia

  10–14

  Komplisoituneen parodontiitin hoito

  Korjaava karieshoito

  5–8

  Täyte

  9

  Kruunu tai nastapilari täytemateriaalista

  Juurenhoitotoimenpiteet

  5–9

  Hampaan juurikanavan avaus ja/tai laajennus / täyttö / kanava

  6–7

  Lääkehoito / hammas / käyntikerta

  Purentafysiologinen hoito

  6–9

  Purentafysiologinen hoitokäynti sisältää mm. purennan hionnan sekä toimintahäiriön ja kivun hoidon.

  11–12

  Purentakiskon valmistaminen ja sovitus

  Proteettinen hoito

  8

  Suun valmistaminen proteettista työtä varten

  8

  Väliaikainen kruunu / silta

  8–12

  Proteesin / irtokojeen korjaustoimenpide

  10

  Tarkkuuskiinnike / proteesiyksikkö

  11

  Hammaskruunu / siltayksikkö tai valu- tai keraaminen täyte

  11

  Pintakiinnitteinen silta / kisko

  12

  Osa-/kokoproteesin valmistus

  15

  Resektioproteesi / epiteesiproteesi

  10–15

  Implanttikiinnitteinen proteesi