På svenska

HYVTES 2023–2025

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  HYVTES 2023–2025

  Liite 3 Muiden alojen palveluhenkilöstö

  1 § Soveltamisala

  Tätä liitettä sovelletaan siivousalan tehtävissä ja muiden alojen peruspalvelutehtävissä toimiviin työntekijöihin/viranhaltijoihin, kuten jäljempänä ilmenee.


  Palkkahinnoittelun yhteinen soveltamisohje

  Hinnoittelun ulkopuoliset esihenkilötehtävät

  • Pesulan esimiestehtävät

  Hinnoittelun ulkopuoliset tehtävät

  Jos näissä tehtävissä työskentelevä toimii tämän liitteen tehtävien ohella esimerkiksi ruokapalvelutehtävissä, tehtävä on yleensä hinnoittelun ulkopuolinen. Tällöin viiteryhmänä voidaan yleensä käyttää siivousalan tehtävien ohella ruokapalvelutehtävissä toimivien palkkausta.

  Hinnoittelun ulkopuolisen palkkauksen määrittämisestä ks. HYVTESin palkkausluvun 8 § soveltamisohjeineen.


  2 § Muiden alojen palveluhenkilöstön palkkahinnoittelu

  Siivousalan tehtävät (H3SII070)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien tehtävänä ovat erilaiset siivous- ja laitoshuollon tehtävät.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi siivooja, laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja.

  H3SII070 Peruspalkka1.3.20231.6.2023
   1 909,78 €1 951,80 €

  Palkkahinnoittelukohdan H3SII070:n soveltamisohje

  SOTE-sopimuksen sairaala- ja laitoshuoltajien soveltamisalasta ks. SOTE-sopimuksen I luvun 1 § ja SOTE-sopimuksen liite 2 3 §.


  Muiden alojen peruspalvelutehtävät (H3PER070)

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat peruspalvelutehtävät, joita ei muissa palkkahinnoitteluliitteissä ja -kohdissa ole mainittu.

  Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi konepesijä, myyjä, huoltomies, talonmies, varastotyöntekijä, logistiikkatyöntekijä, kassanhoitaja ja tekstiilihuoltaja.

  H3PER070 Peruspalkka1.3.20231.6.2023
   1 838,01 €1 878,45 €

  Palkkahinnoittelun soveltamisohje

  Palkkahinnoittelun soveltamisesta ja tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä, ks. HYVTESin palkkausluvun 7, 8 ja 9 § soveltamisohjeineen.

  Palkkahinnoittelukohta määräytyy työntekijän/viranhaltijan tehtävien ja asianomaisessa palkkahinnoittelukohdassa mainittujen edellytysten perusteella eikä sitä ratkaise yksinomaan tehtävänimike.

  Tehtävien vaativuuden arvioinnista

  Palkkahinnoitteluliitteeseen kuuluvien tehtävien toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset (mm. palvelujen tuotantotapojen muuttuminen, teknologian ja työvälineiden sekä työmenetelmien kehittyminen ja asiakaspalveluvaatimusten kasvaminen) voivat vaikuttaa tehtävien sisältöön. Tehtäväkuvaus tulee tarkistaa muuttuneiden tehtävien mukaiseksi ja arvioida tehtävien vaativuus uudelleen tehtävämuutosten yhteydessä. Ks. HYVTESin palkkausluvun 9 §:n 1 momentin soveltamisohjeen kohta 1 Tehtäväkuvaus tehtävän vaativuuden arviointia varten.

  Tehtävien vaativuuden arvioinnin kohteena ovat samanaikaisesti saman työnantajan samaan palkkahinnoittelukohtaan kuuluvat tehtävät ja näiden tehtävien keskinäinen vertailu.