På svenska

HYVTES 2023–2025

Hyvinvointialan yleinen virka- ja työehtosopimus
 • Selaa sopimuksen lukuja AvaaSulje
  HYVTES 2023–2025

  Liite 4 Neuvotteluosapuolten suositus HYVTESin palkkatilastoinnin edistämiseksi

  Tilastotunnuksen käyttö palkkahinnoittelun ulkopuolisten tehtävien merkitsemiseksi HYVTESissä

  Jokaiselle palkkahinnoittelun ulkopuoliselle työntekijälle/viranhaltijalle suositellaan ilmoitettavan tehtävien mukaan määräytyvä tilastotunnus. Tilastotunnuksen tarkoitus on helpottaa näiden työntekijöiden/viranhaltijoiden ryhmittelyä.

  Tilastotunnus ei tarkoita, että ko. työntekijät/viranhaltijat muodostavat oman palkkahinnoittelukohdan, vaan kyse on edelleen palkkahinnoittelun ulkopuolisista työntekijöistä/viranhaltijoista. Tilastotunnuksen käyttö ei myöskään tarkoita sitä, että nämä ammattiryhmät olisivat mukana henkilökohtaisen lisän vähimmäismäärän liitekohtaisessa tarkastelussa (HYVTES II luku palkkaus 11 § 7 mom. ja 7 momentin soveltamisohje ja pöytäkirjamerkintä).

  Tilastotunnus laitetaan palkanlaskentajärjestelmissä samaan kohtaan kuin palkkahinnoittelutunnus. Tilastokeskus kerää vuosittain kunta- ja hyvinvointialan palkkatilaston (ns. lokakuun tilaston), johon työnantaja jatkossa ilmoittaa palkkahinnoittelutunnusten lisäksi myös palkkahinnoittelun ulkopuolisten työntekijöiden/viranhaltijoiden tilastotunnukset.

  Palkkahinnoitteluliitteiden 1–3 soveltamisalakohdissa on kuvattu, mitkä tehtävät ovat ko. palkkahinnoitteluliitteen ulkopuolisia tehtäviä. Tätä määrittelyä käytetään hyödyksi tilastotunnuksen muodostamisessa.

  Palkkahinnoittelun ulkopuolisten työntekijöiden/viranhaltijoiden tilastotunnukset HYVTESin palkkahinnoitteluliitteissä 1–3

  H1999999    Liitteen 1 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
  H2999999    Liitteen 2 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä
  H3999999    Liitteen 3 palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä

  Jos tehtävää ei voida sijoittaa em.HYVTESin palkkahinnoitteluliitteiden 1–3 palkkahinnoittelun ulkopuoliseksi tehtäväksi, käytetään tilastotunnusta

  H9999999      Muu palkkahinnoittelun ulkopuolinen tehtävä

  HYVTESin palkkausluvun 17 §:n mukaiset tehtävät merkitään seuraavilla tilastotunnuksilla

  H9TAE010     HYVTESin 17 §:n mukainen työnantajan edustaja, palkkarakenne palkkausluvun 9 § – 16 § mukainen
  H9TAE020     HYVTESin 17 §:n mukainen työnantajan edustaja, kokonaispalkka