Blogi
Sari Ojanen
Sari Ojanen

Myös miehet on saatava perhevapaille

KT Kuntatyönantajat on mukana uudistamassa perhevapaita, ja päätavoitteenamme on saada myös isät kantamaan vastuunsa lastensa hoidosta.

Kunta-alalla on työpaikkoja, joissa 90 prosenttia työntekijöistä on naisia. Koska palvelujen pitää pyöriä 24/7, perhevapaajärjestelyiden ja sitä myötä sijaispalapelin hoitaminen on useassa työpaikassa vaativa tehtävä. Miesvaltaisilla työpaikoilla näin ei ole.

Perhevapaasta aiheutuu työnantajille myös kustannuksia. Kunta-alan työpaikat tarvitsevat aidosti sitä, että myös lasten isät saadaan kantamaan vastuunsa lasten hoidosta.

Kunta-ala maan suurin naisvaltainen työnantajasektori

Kaikilla perhevapaatyöryhmään kutsutuilla on omat tavoitteensa aina perhevapailta palaavien irtisanomissuojan vahvistamisesta parempiin joustomahdollisuuksiin.

KT:n sanoman painoarvoa kuitenkin lisää se, että kunta-ala on maan suurin naisvaltainen työnantajasektori. Kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa on 421 000 työntekijää, joista 80 prosenttia on naisia. Perhevapaajärjestelmällä ja siitä aiheutuvilla kustannuksilla on suuri merkitys kunnille sekä työnantajina että palvelun järjestäjinä.

Perhevapaajärjestelmällä voidaan vahvistaa työllisyyttä

Työllisyyttä vahvistetaan, kun järjestelmää kehitetään siten, että perhevapailta palataan nykyistä nopeammin työelämään. Yksi pitkien perhevapaiden seuraus on, että työntekijöiden osaaminen ja ammattitaito vanhenevat ja työnantajan koulutuskustannukset kasvavat.

Työnantajan näkökulmasta työntekijöiden toivomat joustot lisäävät töiden järjestelyihin liittyviä kustannuksia. Lisäksi työpaikoilla tarvitaan enemmän lyhytaikaista, määräaikaista sijaistyövoimaa. Myös muiden työntekijöiden työtaakkaa kasvaa. Yhden työntekijän saama jousto merkitsee toiselle työntekijälle silppu- tai pätkätyötä.

Kuntasektoria arvostellaan jatkuvasti määräaikaisen työvoiman käytöstä – valtaosa määräaikaisesta henkilöstöstä on kuitenkin perhevapaasijaisia.

Perheystävällisiä toimintamalleja levitettävä myös muille sektoreille

Kunta-alan naisvaltaiset työpaikat ovat kehittäneet perheystävällisiä toimintamalleja, joita on hyvä levittää myös miesvaltaisille aloille. Perheystävällisyys on tärkeä osa henkilöstöpolitiikkaa, jollaista kaikkien alojen on harjoitettava.

Perhevapaakeskustelussa helposti ajaudutaan perhepoliittiseen keskusteluun, jossa myös henkilökohtaiset näkemykset ja kokemukset tulevat esiin.

Itse olen ollut kolmesti perhevapaalla ja vienyt ja hakenut lapsiani kiireessä päiväkodista vuosikausia. Mieheni jäi kolmannen lapsemme kanssa puoleksi vuodeksi vapaalle työstään, ja tuo aika oli minulle todella rentouttavaa. Mies oli kotona lastemme kanssa, ja itse sain nauttia ajasta työelämässä. Vaikka siitä on jo pitkä aika, muistan sen vielä todella helppona elämänvaiheena, jollainen kaikkien äitien tulisi kokea.

Sari Ojanen

Sari Ojanen

Sari Ojanen on työskennellyt KT Kuntatyönantajien neuvottelupäällikkönä.

 

 

 

Lisää kirjoittajalta