På svenska
Yleiskirje
6/2019
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Yleiskorotuksen 1.4.2019 vaikutus Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2018–2019 maksettaviin työaikakorvauksiin ja Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS-18) maksettaviin työaikakorvauksiin

KT ja pääsopijajärjestöt ovat 4.3.2019 sopineet tulkintatäsmennyksestä KVTES 2018–2019 allekirjoituspöytäkirjan 9 §:n määräykseen. Kyseessä on kesken työaikajakson tapahtuvan yleiskorotuksen (1.4.2019) vaikutuksesta työaikakorvauksiin.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja osapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

Taustaa

Neuvotteluosapuolet ovat poistaneet KVTES allekirjoituspöytäkirjoissa pitkään olleen kirjauksen, joka koski tarkistettujen palkkojen maksamista jaksotyössä (KVTES 2018–2019 allekirjoituspöytäkirjan 9 § tarkistettujen palkkojen maksaminen).

Aiemmissa sopimuksissa voimassa olleen määräyksen mukaan työajan perusteella maksettavat tarkistetut korotukset maksettiin jaksotyöntekijöille tarkistusten voimaantuloajankohdasta lukien tai sen jälkeen ensiksi alkavan työaikajakson alusta lukien. Muiden työaikamuotojen osalta sopimusmääräyksissä ei ole ollut samaa kirjausta. KVTES:n allekirjoituspöytäkirjoissa ei ole ollut kirjausta siitä, miten esimerkiksi yleistyöajassa tasoittumisjaksossa (esim. päiväkodit, ruokahuolto) olevien työaikakorvausten osalta menetellään.

KVTES 2018-2019:n allekirjoituspöytäkirjan määräyksessä ei mainita jaksotyötä tai mitään muutakaan työaikamuotoa erikseen.

1.4.2019 voimaan tulevan yleiskorotuksen (1,0 %) vaikutus maksettaviin työaikakorvauksiin

Yleiskorotus (1,0 %) tulee voimaan 1.4.2019 lukien. Sellaisessa 2–6 viikon työaikajaksossa, johon sisältyy päivämäärä 1.4.2019, yleiskorotuksen vaikutus työaikakorvauksiin huomioidaan jakson alusta alkaen työaikamuodosta riippumatta. Tätä pidemmissä työaikajaksoissa yleiskorotuksen vaikutus työaikakorvauksiin huomioidaan 1.4.2019 lukien.

Työaikakorvausten maksamisajankohta määräytyy KVTES III luku 23 §:n mukaan.

Tämä ohje koskee vain 1.4.2019 toteutettavaa yleiskorotusta.

Esimerkkejä

Työaikajakso 2–6 viikkoa

Esimerkki 1. Työaikajakson pituus 3 viikkoa

3 viikon jaksot

Yleiskorotuksen 1.4.2019 vaikutus työaikakorvauksiin

11.3–31.3.2019

Ei vaikutusta.

18.3.–7.4.2019

Sellaisessa 26 viikon työaikajaksossa, johon sisältyy päivämäärä 1.4.2019, yleiskorotuksen vaikutus työaikakorvauksiin huomioidaan jakson alusta alkaen eli 18.3.2019 lukien.

25.3.14.4.2019

-”-  eli 25.3.2019 lukien.

1.4.21.4.2019

Yleiskorotuksen vaikutus työaikakorvauksiin jakson alusta eli 1.4.2019 lukien.

Työaikajakso pidempi kuin 6 viikkoa

Esimerkki 2. Työaikajakson pituus 12 viikkoa

12 viikon jaksot, esim. alkaen

Yleiskorotuksen 1.4.2019 vaikutus työaikakorvauksiin

11.3.2019–

Yleiskorotuksen vaikutus työaikakorvauksiin huomioidaan 1.4.2019 lukien, ei työaikajakson 11.3.2019 alusta lukien.

18.3.2019–

 - ” - , ei työaikajakson 18.3.2019 alusta lukien.

25.3.2019–

- ” - , ei työaikajakson 25.3.2019 alusta lukien.

1.4.2019–

Yleiskorotuksen vaikutus työaikakorvauksiin jakson alusta eli 1.4.2019 lukien.

TS-18

Tämä sama menettely koskee myös Teknistä sopimusta (TS-18).


KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas

 

 

 

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT