Suomeksi
Cirkulär
6/2019
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Hur den allmänna förhöjningen 1.4.2019 inverkar på arbetstidsersättningarna enligt AKTA 2018–2019 och enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS-18)

KT och huvudavtalsorganisationerna har 4.3.2019 kommit överens om en tolkningsprecisering till § 9 i underteckningsprotokollet till AKTA 2018–2019. Det är fråga om hur den allmänna förhöjningen (1.4.2019) påverkar arbetstidsersättningarna när förhöjningen infaller mitt under en arbetsperiod.

Detta cirkulär har utarbetats i samråd med huvudavtalsorganisationerna och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Bakgrund

Förhandlingsparterna har strukit den bestämmelse som länge fanns i underteckningsprotokollet till AKTA angående betalningen av justerade löner i periodarbete (§ 9, betalning av justerade löner, i underteckningsprotokollet till AKTA 2018–2019).

I de tidigare avtalen fanns det en bestämmelse om att de justerade förhöjningar som baserar sig på arbetstiden betalades till periodarbetare fr.o.m. det datum då justeringarna trädde i kraft eller från ingången av den arbetsperiod som började närmast efter detta datum. För de andra arbetstidsformerna fanns det ingen sådan bestämmelse. I underteckningsprotokollen till AKTA har det inte stått något om hur man ska göra med arbetstidsersättningarna till exempel för dem som har utjämningsperioder inom allmän arbetstid (t.ex. daghem, kostservice).

I underteckningsprotokollet till AKTA 2018–2019 nämns inte periodarbete eller någon annan arbetstidsform särskilt.

Hur den allmänna förhöjningen 1.4.2019 (1,0 %) inverkar på arbetstidsersättningarna

Den allmänna förhöjningen (1,0 %) träder i kraft 1.4.2019. I en arbetsperiod på 2–6 veckor där datumet 1.4.2019 ingår beaktas den allmänna förhöjningens inverkan på arbetstidsersättningarna från början av perioden, oberoende av arbetstidsform. Vid längre arbetsperioder beaktas den allmänna förhöjningens inverkan från 1.4.2019.

Tidpunkten då arbetstidsersättningarna betalas bestäms enligt AKTA kap. III § 23.

Denna anvisning gäller bara den allmänna förhöjningen 1.4.2019.

Exempel

Arbetsperiod på 2–6 veckor

Exempel 1: Arbetsperiod på 3 veckor

3-veckorsperioder

Den allmänna förhöjningens (1.4.2019) inverkan på arbetstidsersättningarna

11.3–31.3.2019

Ingen inverkan

18.3.–7.4.2019

I en arbetsperiod på 26 veckor där datumet 1.4.2019 ingår beaktas den allmänna förhöjningens inverkan på arbetstidsersättningarna från början av perioden, dvs. från 18.3.2019.

25.3.14.4.2019

-”-  dvs. från 25.3.2019.

1.4.21.4.2019

Den allmänna förhöjningen inverkar på arbetstidsersättningarna från periodens början, dvs. från 1.4.2019.

Arbetsperiod som är längre än 6 veckor.

Exempel 2. Arbetsperiod på 12 veckor

12-veckorsperiod, t.ex. från

Den allmänna förhöjningens (1.4.2019) inverkan på arbetstidsersättningarna

11.3.2019–

Den allmänna förhöjningens inverkan på arbetstidsersättningarna beaktas från 1.4.2019, inte från arbetsperiodens början 11.3.2019.

18.3.2019–

 - ” - , inte från arbetsperiodens början 18.3.2019.

25.3.2019–

- ” - , inte från arbetsperiodens början 25.3.2019.

1.4.2019–

Den allmänna förhöjningen inverkar på arbetstidsersättningarna från periodens början, dvs. från 1.4.2019.

TS-18

Samma förfarande gäller också avtalet för teknisk personal (TS-18).


KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Henrika Nybondas-Kangas

 

 

 

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT