På svenska
Yleiskirje
9/2018
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2018–2019

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020.

KT:n yleiskirjeissä 1/2018 ja 2/2018 on selostettu KVTES 2018–2019 tapahtuneita muutoksia ja yleiskirjeessä 7/2018 on selostettu paikallisen järjestelyerän laskentaa. KT:n yleiskirjeet 1/2018, 2/2018 ja 7/2018 on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja osapuolet ovat niiden sisällöstä yksimielisiä.

KVTES 2018–2019 on luettavissa www.kt.fi-sivustolla. Painetut sopimuskirjat ilmestyvät toukokuussa ja ne ovat tilattavissa myös www.kt.fi-sivustolla.

KT:n yleiskirje 9/2018 on KT:n laatima.

KVTES 2018–2019 / 17.4.2018 sovitut muutokset

Uusi täydentävä ohje kertaerän maksamisen edellytyksiin

KT ja pääsopijajärjestöt ovat 17.4.2018 sopineet uudesta tulkintaohjeesta, jota tulee noudattaa, kun Paikalliseen tuloksellisuuteen perustuva kertaerä maksetaan tammikuussa 2019.

Yleiskirjeen liitteessä 1 selostetaan uuden tulkintaohjeen sisältö.

KVTES 2018–2019 V luvun 2 § 9 momenttiin muutos

KT ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet 17.4.2018, että KVTES 2018–2019 V luvun 2 § 9 momenttia muutetaan erillisellä virka- ja työehtosopimuksella, joka on yleiskirjeen liitteenä 2. Yleiskirjeen liitteessä 3 selostetaan ko. muutosta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö    Sari Ojanen


Liitteet

  1. Uusi ohje kertaerän maksamisen edellytyksiin
  2. Työ- ja virkaehtosopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES 2018–2019) V luvun 2 § 9 momentin muuttamisesta
  3. KVTES 2018–2019 V luvun 2 § 9 momentin muutoksen soveltaminen

 

Anne Kiiski

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2508
Matkapuhelin:
+358 50 414 0718
Sähköposti:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT