Suomeksi
Cirkulär
9/2018
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2018–2019

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.2.2018–31.3.2020.

I KT:s cirkulär 1/2018 och 2/2018 redogörs för ändringarna i AKTA 2018–2019 och i cirkulär 7/2018 ges anvisningar om beräkningen av den lokala justeringspotten. Cirkulär 1/2018, 2/2018 och 7/2018 har utarbetats tillsammans med huvudavtalsorganisationerna, och parterna har nått samförstånd om deras innehåll.

AKTA 2018–2019 kan läsas på www.kt.fi/sve. På samma webbplats kan man också beställa de tryckta avtalsböckerna, som utkommer på svenska i slutet av maj.

KT:s cirkulär 9/2018 har utarbetats av KT.

AKTA 2018–2019 / ändringar som avtalats 17.4.2018

Ny kompletterande anvisning om förutsättningarna för betalning av engångspotten

KT och huvudavtalsorganisationerna har 17.4.2018 avtalat om nya tolkningsanvisningar som ska tillämpas när den lokala resultatbaserade engångspotten betalas i januari 2019.

I cirkulärbilaga 1 redogörs för de nya tolkningsanvisningarnas innehåll.

Ändring av AKTA 2018–2019 kap. V § 2 mom. 9

KT och huvudavtalsorganisationerna har 17.4.2018 avtalat om att AKTA 2018–2019 kap. V § 2 mom. 9 ändras genom ett särskilt tjänste- och arbetskollektivavtal, som finns i cirkulärbilaga 2. I cirkulärbilaga 3 redogörs för ändringen.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen

Förhandlingschef    Sari Ojanen


Bilagor

  1. Ny anvisning om förutsättningarna för betalning av engångspotten
  2. Tjänste- och arbetskollektivavtal om ändring av kap. V § 2 mom. 9 i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet
    (AKTA 2018–2019)
  3. Tillämpning av ändringen i AKTA 2018–2019 kap. V § 2 mom. 9n

 

Anne Kiiski

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2508
Mobiltelefon:
+358 50 414 0718
E-post:
Anne.Kiiski@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT