På svenska
Yleiskirje
13/2018
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2018–2019 (TS-18) järjestelyerä 1.1.2019 lukien

Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2018–31.3.2020. Allekirjoituspöytäkirja on yleiskirjeen liitteenä. Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä TS-sopijaosapuolten kanssa ja osapuolet ovat sen sisällöstä yksimielisiä.

Järjestelyerä

Keskitetty järjestelyerä 1.1.2019 lukien

TS-18:n 8 §:n määräyksiä uudistavan työryhmän työn tuloksen toteuttamiseen oli varattu allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 1 momentin mukaan 0,3 prosenttia kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkkasummasta.

TS-sopijaosapuolten kesken ei saavutettu yksimielisyyttä 0,3 prosentin keskitetyn järjestelyerän käytöstä. Tämä tarkoittaa, että allekirjoituspöytäkirjan mukaisesti keskitetyn järjestelyerän osuus lisätään 3 §:n 2 momentin paikalliseen järjestelyerään.

Paikallinen järjestelyerä 1.1.2019 lukien, kun siihen on lisätty keskitetty järjestelyerä

Paikallinen järjestelyerä yhteensä, kun siihen on lisätty keskitetty järjestelyerä
 
1,2 %
Paikallinen järjestelyerä kohdennetaan  
  • henkilökohtaisiin lisiin vähintään henkilökohtaista lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella (allekirjoituspöytäkirjan 3 § 2 mom.)
0,3 %
  • tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin tehtäväkohtaista palkkaa koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella ja/tai henkilökohtaisiin lisiin henkilökohtaista lisää koskevan paikallisen arviointijärjestelmän perusteella (allekirjoituspöytäkirjan 3 § 1 ja 2 mom.)   
0,9 %

Työnantajan edustajat ja TS-sopijajärjestöjen edustajat neuvottelevat paikallisen järjestelyerän käyttämisestä.

Jollei kohdentamisesta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää paikallisen järjestelyerän käytöstä.

Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa työnantaja ottaa huomioon, että paikallisen järjestelyerän käyttö jakaantuu mahdollisimman tasapuolisesti.

Neuvotteluista laaditaan pöytäkirja, josta käy ilmi osapuolten näkemykset mahdollisine perusteluineen.

Katso tarkemmin liitteenä olevat allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n määräykset.

Ohjeita ja esimerkkejä TS:n paikallisen järjestelyerän laskemiseksi on www.kt.fi/sopimukset/tekniset -sivustolla.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen


Neuvottelupäällikkö    Sari Ojanen

 

Liite
Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2018–2019 allekirjoituspöytäkirja

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT