Suomeksi
Cirkulär
13/2018
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Justeringspotten 1.1.2019 enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2018–2019 (TS-18)

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal är i kraft 1.2.2018–31.3.2020. Underteckningsprotokollet finns i cirkulärbilagan. Detta cirkulär har utarbetats i samråd med avtalsparterna inom TS och parterna har nått samförstånd om cirkulärets innehåll.

Justeringspott

Justeringspott på central nivå 1.1.2019

För verkställandet av resultatet från den arbetsgrupp som sett över bestämmelserna i § 8 i TS-18 har det enligt § 3 mom. 1 i underteckningsprotokollet reserverats 0,3 procent av lönesumman inom det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal.

Avtalsparterna inom TS nådde inte samförstånd om hur den centrala justeringspotten på 0,3 procent skulle användas. Pottens andel läggs därför i enlighet med underteckningsprotokollet till den lokala justeringspotten enligt § 3 mom. 2.

Den lokala justeringspotten 1.1.2019 när potten på central nivå lagts till

Den lokala justeringspotten sammanlagt när potten på central nivå lagts till 1,2 %
Av den lokala justeringspotten används  
  • för höjning av individuella tillägg minst utgående från det lokala värderingssystemet för individuella tillägg
    (§ 3 mom. 2 i underteckningsprotokollet)
0,3 %
  • för höjning av uppgiftsrelaterade löner utgående från det lokala värderingssystemet för uppgiftsrelaterade löner och/eller för individuella tillägg utgående från det lokala värderingssystemet för individuella tillägg (§ 3 mom. 1 och 2 i underteckningsprotokollet)
0,9 %

Arbetsgivarens och TS-avtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten.

Om samförstånd inte nås om fördelningen beslutar den behöriga myndigheten i kommunen eller samkommunen hur potten ska användas.

Arbetsgivaren bör fästa vikt vid att den lokala justeringspotten fördelas så jämlikt som möjligt.

Över förhandlingarna ska det upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med eventuella motiveringar framgår.

Se närmare § 3 i det bifogade underteckningsprotokollet.

Anvisningar om och exempel på beräkningen av den lokala justeringspotten inom TS finns på www.kt.fi/sv/avtal/tekniska-sektorn.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen


Förhandlingschef    Sari Ojanen

 

Bilaga
Underteckningsprotokoll till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal 2018–2019

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT