På svenska
Yleiskirje
11/2018
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työehtosopimus Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen 2018–2019 muuttamisesta

Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES 2018–2019) 61 §:n määräystä palkallisen sairausloman pituudesta muutettiin 13.2.2018 allekirjoitetulla sopimuksella.

Määräyksen 1 momentin sisällöstä on sittemmin käyty tarkentavia neuvotteluja ja sen soveltamisohjetta on sovittu muutettavan siten kuin liitteestä käy ilmi. Muutos vastaa kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen samassa yhteydessä tehtyä muutosta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja    Markku Jalonen


Neuvottelupäällikkö    Sari Ojanen


Liite

Työehtosopimus kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen (TTES 2018–2019) 61 § 1 momentin soveltamisohjeen muuttamisesta

 

Suvi Kämäri

Puhelin:
+358 9 771 2381
Matkapuhelin:
+358 50 527 1097
Sähköposti:
Suvi.Kamari@kt.fi