Suomeksi
Cirkulär
11/2018
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Arbetskollektivavtal om ändring av det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade 2018–2019

Bestämmelsen om längden på sjukledighet med lön i § 61 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2018–2019) ändrades genom det avtal som undertecknades 13.2.2018.

Senare har det förts preciserande förhandlingar om innehållet i mom. 1 i bestämmelsen, och parterna har avtalat om att tillämpningsanvisningen ändras i enlighet med bilagan. Ändringen motsvarar den som gjorts i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör    Markku Jalonen


Förhandlingschef    Sari Ojanen


Bilaga

Arbetskollektivavtal om ändring av tillämpningsanvisningen för § 61 mom. 1 i det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade (TIM-AKA 2018–2019)

 

 

Suvi Kämäri

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2381
Mobiltelefon:
+358 50 527 1097
E-post:
Suvi.Kamari@kt.fi