På svenska
Yleiskirje
10/16
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2017 (OVTES 2017)

​Kunnallisella opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen soveltamisalalla työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimus.

Oheisena tiedoksi sopijaosapuolten yhteiset Kunnallisen opetushenkilöstön 2017 (OVTES 2017) koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet. Soveltamisohjeiden lisäksi liitteinä ovat allekirjoituspöytäkirja sekä muuttuneet sopimusmääräykset. Tässä yleiskirjeessä luetellaan kuitenkin vain kilpailukykysopimuksesta johtuneet sopimusmuutokset (yleiskirjeen liite 3).

Kilpailukykysopimuksen kunnallisille sopimusaloille yhteinen, erillinen lomarahasopimus lomanmääräytymisvuosille 2016–2017, 2017–2018, 2018–2019 on tämän yleiskirjeen liitteessä 1. Lomarahasopimukseen liittyvää ohjeistusta on myös KT:n yleiskirjeessä 4/2016.

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017–31.1.2018.

OVTES 2017 sopijaosapuolet ovat yksimielisiä tämän yleiskirjeen sisällöstä.

Sopimuskirjat 

Uusista virka- ja työehtosopimuksista 2017 julkaistaan uudet sopimuskirjat sekä suomeksi että ruotsiksi. Sopimuskirjojen tilaamisesta tiedotetaan sähköpostitse KT-yhteyshenkilöille. OVTES 2017 -sopimuskirjaan tullaan sisällyttämään myös edellisen sopimuskauden aikana tehdyt sopimusmuutokset (ks. KT:n yleiskirje 11/2015) sekä eräitä teknisiä muutoksia.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund


Liitteet 

  1. OVTES 2017 allekirjoituspöytäkirja liitteineen
  2. OVTES 2017 soveltamisohjeet
  3. OVTES 2017 muuttuneet sopimusmääräykset

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT