Suomeksi
Cirkulär
10/16
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017)

​Genom det kommunala tjänste och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal verkställs de centrala arbetsmarknadsorganisationernas konkurrenskraftsavtal inom kollektivavtalets tillämpningsområde.

Vi bifogar för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017). Utöver tillämpningsanvisningarna bifogas underteckningsprotokollet och de ändrade avtalsbestämmelserna. I detta cirkulär anges ändå bara de avtalsändringar som beror på konkurrenskraftsavtalet (cirkulärbilaga 3).

Det särskilda tjänste- och arbetskollektivavtalet om semesterpenningen för kvalifikationsåren 2016–2017, 2017–2018 och 2018–2019, som är gemensamt för alla kommunala avtalsområden, finns i bilaga 1 till detta cirkulär. Anvisningar för avtalet om semesterpenningen finns i KT:s cirkulär 4/2016.

Det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal gäller 1.2.2017–31.1.2018.

Avtalsparterna i UKTA 2017 är överens om innehållet i cirkuläret.

Avtalsböckerna

De nya tjänste- och arbetskollektivavtalen 2017 trycks på både finska och svenska. Information om beställning av avtalsböckerna skickas till KT:s kontaktpersoner per e-post. I avtalsboken UKTA 2017 ingår också de avtalsändringar som har gjorts under föregående avtalsperiod (se KT:s cirkulär 11/2015) samt en del tekniska ändringar.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Hannu Freund


Bilagor

1. UKTA 2017 underteckningsprotokoll med bilagor
2. UKTA 2017 tillämpningsanvisningar
3. UKTA 2017 ändringar i avtalsbestämmelser

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT