På svenska
Yleiskirje
13/15
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallista teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimusta (TS-14) koskevan virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistukset 1.2.2016

​Sopimuskauden toinen jakso 1.1.2016–31.1.2017

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 (TS-14) toista jaksoa 1.1.2016–31.1.2017 koskeva allekirjoituspöytäkirja on liitteenä.

Toisen jakson kustannusvaikutus (13 kk) on keskimäärin 0,57 prosenttia TS-palkkasummasta. Työnantajakohtaisesti kustannus voi poiketa keskimääräisestä kustannustasosta. Tähän vaikuttavat kunnan/kuntayhtymän henkilöstörakenne, henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen taso ja erilaiset palkkauksen rakenteet.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä KT:n ja TS-sopijajärjestöjen kanssa ja sopijaosapuolet ovat yksimielisiä sen sisällöstä.

Yleiskorotus 1.2.2016

Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtaista palkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 1.2.2016 lukien yleiskorotuksella seuraavasti:

  • Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,47 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on 31.1.2016 vähintään 3 404,26 euroa.
  • Jos tehtäväkohtainen palkka on 31.1.2016 alle 3 404,26 euroa, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 16 eurolla kuukaudessa.
    Osa-aikatyössä tehtäväkohtaisen palkan euromääräinen korotus on samassa suhteessa alempi kuin viranhaltijan/työntekijän työaika on virka- tai työehtosopimuksen mukaista täyttä säännöllistä työaikaa lyhyempi.

TS-14 12 §:n mukaista henkilökohtaista lisää ja 14 §:n mukaista erillislisää korotetaan 1.12.2016 lukien 0,47 prosentilla.

Yleiskorotus vähentää TS:n 14 §:n 1 momentin mukaista erillislisää vain, jos se perustuu TS:n 14 §:n 3 momentin mukaisesti tehtyyn päätökseen (koskee vain 14 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaista ”rekrytointilisää”).

Palkkaryhmien tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat

Tehtäväkohtaiset vähimmäispalkat (€/kk) 1.2.2016 lukien

Palkkaryhmä I​ 1 673,29 
Palkkaryhmä II ​1 851,77 
Palkkaryhmä III ​ ​3 054,08

​Vähimmäispalkka 1.2.2016 lukien

TS-14 10 §:n 1 momentin mukainen vähimmäispalkka 1.2.2016 alkaen on 1 569,57 euroa.

Tarkistettujen palkkojen maksaminen

Tarkistetut palkat, palkkiot ja lisät maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta. Niissä suurissa kunnissa ja kuntayhtymissä, joissa laskentateknisistä syistä ei palkkioiden ja lisien osalta voida noudattaa edellä mainittuja ajankohtia, maksetaan asianomaiset ensimmäiset tarkistuserät viimeistään kolmen kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään neljän kuukauden kuluessa voimaantulosta.

Työajan perusteella maksettavat tarkistetut korotukset maksetaan jakso-työntekijöille tarkistusten voimaantuloajankohdasta lukien tai sen jälkeen ensiksi alkavan työaikajakson alusta lukien.

TS-14 sopimuskirja

TS-14:n toisen jakson allekirjoituspöytäkirja ei sisällä TS-tekstimuutoksia.

TS-14 sopimuskirjasta ei oteta uusintapainosta nyt muuttuneiden määräysten johdosta. Muuttuneet sopimusmääräykset löytyvät KT:n nettisivustolta.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liite Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 (TS-14) toista jaksoa 1.1.2016–31.1.2017 koskeva allekirjoituspöytäkirja

 

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT