På svenska
Yleiskirje
11/15
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 (OVTES 2014–2016) toista jaksoa 1.1.2016–31.1.2017 koskeva virka- ja työehtosopimus

Toinen jakso 1.1.2016–31.1.2017

Oheisena tiedoksi sopijaosapuolten yhteiset Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2014–2016 (OVTES 2014–2016) toista jaksoa 1.1.2016–31.1.2017 koskevien sopimusmuutosten soveltamisohjeet. Soveltamisohjeiden lisäksi liitteinä ovat allekirjoituspöytäkirja, muuttuneet sopimusmääräykset sekä palkkaliite.

Sopimusmuutokset koostuvat keskitetysti sovituista palkantarkistuksista sekä tekstimuutoksista, joista osan tarkoitus on muuttaa määräyksen soveltamista ja osan pelkästään selkeyttää nykyistä soveltamista. Tässä yleiskirjeessä käydään läpi kaikki muutokset.

Toisen jakson kustannusvaikutus on keskimäärin 0,49 prosenttia OVTES-henkilöstön palkkasummasta. Työnantajakohtaisesti kustannusvaikutus voi poiketa merkittävästi keskimääräisestä. Tähän vaikuttavat mm. kunnan/kuntayhtymän henkilöstörakenne sekä henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen taso.

Sopimuskirjat

Sopimusmuutoksista ei tehdä painettua OVTES-sopimuskirjaa, mutta muutokset sisältävä sopimuskirja julkaistaan sähköisenä versiona KT:n kotisivuilla.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund


Liitteet

  1. OVTES 2014–2016 toisen jakson sopimusmuutosten soveltamisohjeet
  2. OVTES 2014–2016 toisen jakson korotetut palkat ja palkkiot 1.1.2016 lukien
  3. OVTES 2014–2016 toisen jakson muuttuneet sopimusmääräykset
  4. OVTES:n allekirjoituspöytäkirja

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT