Suomeksi
Cirkulär
11/15
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tjänste- och arbetskollektivavtal för den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014–2016 (UKTA 2014–2016)

Den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017

Vi bifogar för kännedom avtalsparternas gemensamma tillämpningsanvisningar för de avtalsändringar som gäller den andra delperioden 1.1.2016–31.1.2017 i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2014–2016 (UKTA 2014–2016). Förutom tillämpningsanvisningarna bifogas också underteckningsprotokollet, de ändrade avtalsbestämmelserna och lönebilagan.

Avtalsändringarna består av lönejusteringar som avtalats centralt och av ändringar i texten, av vilka en del är avsedda att ändra tillämpningen av bestämmelsen och en del endast att klargöra nuvarande tillämpning. I detta cirkulär görs en genomgång av alla ändringar.
Kostnadseffekten av den andra delperioden är i medeltal 0,49 procent av lönesumman för undervisningspersonal som omfattas av UKTA. Kostnadseffekten för de enskilda arbetsgivarna kan avvika betydligt från den genomsnittliga kostnadseffekten. Inverkande faktorer är bland annat kommunens eller samkommunens personalstruktur och nivån på personalens uppgiftsrelaterade löner. 

Avtalsböckerna

Vi trycker inte upp någon ny bok om avtalsändringarna i UKTA, men en avtalsbok som innehåller ändringarna kommer att publiceras i elektronisk form på KT:s webbplats.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen
Förhandlingschef Hannu Freund

 

Bilagor
1.UKTA 2014–2016 Tillämpningsanvisningar för avtalsbestämmelserna för
den andra delperioden
2.UKTA 2014–2016 Höjda löner och arvoden för den andra delperioden
från 1.1.2016
3.UKTA 2014–2016 Ändrade avtalsbestämmelser för den andra delperioden
4.Underteckningsprotokollet till UKTA

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT