På svenska
Yleiskirje
8/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Henkilöstövoimavarojen arviointi – suositus henkilöstöraportin kehittämiseen

KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen yhteistyönä on valmistunut suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseksi. Suositus korvaa vuodelta 2004 olevan henkilöstöraporttisuosituksen.
 
Uusi suositus antaa pohjan kehittää kunnan omaa raportointia, se tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä. Henkilöstövoimavarojen arvioinnin perustana ovat kunnan omat strategiat sekä henkilöstöön liittyvät tavoitteet. Kunnan henkilöstöraportti on tarkoitettu sekä työyhteisön ja johdon että poliittisten päätöksentekijöiden käyttöön.
 
Suositus rakentuu viitekehykselle, joka painottuu kehittämisen ja vaikuttavuuden arviointiin unohtamatta määrällisiä ja laadullisia tunnuslukuja. Viitekehyksessä on otettu huomioon tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskevan suosituksen ja kansallisen työelämän kehittämisstrategian näkökulmat.
 
Suosituksen loppuosassa esitetään suositeltavat, valtakunnallisesti samalla tavalla kerättävät ja seurattavat henkilöstövoimavaroja kuvaavat määrälliset tunnusluvut. Näiden tunnuslukujen yhdenmukainen kerääminen mahdollistaa kuntien välisen vertailun. Tavoitteena on jatkossa kerätä näitä tietoja yhteiseen tietopankkiin.
 
Pääministeri Kataisen hallitusohjelman mukaan kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden kehittämiskampanjan yhteydessä luodaan kuntapalvelujen laadun ja vaikuttavuuden arvioimiseksi kestävän kuntatuottavuuden mittaristo, joka tulee kattamaan myös työelämän laadun arvioinnin. Myös tässä työssä pyritään hyödyntämään valmistunutta suositusta.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen

Liite
Henkilöstövoimavarojen arviointi  suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen