På svenska
Yleiskirje
1/13
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työelämän kehittämisstrategia: Suomen työelämä Euroopan parhaaksi vuonna 2020

Työelämän kehittämisstrategia ja sen toimeenpanosta vastaava kansallinen yhteistyöhanke on yksi pääministeri Kataisen hallituksen kärkihankkeista. Työelämän kehittämisstrategia työ- ja elinkeinoministeriön sivulla: http://www.tem.fi/index.phtml?s=4698 / pdf-julkaisu.

Työelämän kehittämisstrategia hyväksyttiin toukokuussa 2012. Strategian toimeenpanemiseksi on asetettu työministeri Lauri Ihalaisen vetämä kolmikantainen johtoryhmä. Työelämän kehittämisstrategian toimeenpanoon on palkattu hankejohtaja Margita Klemetti, jonka tehtävänä on mm. hankkeen koordinointi, viestintä ja yhteydenpito eri toimijoihin.

Kansallisessa työelämän kehittämisstrategiassa (2012) kehittämisen painopisteiksi on valittu innovointi ja tuottavuus, luottamus ja yhteistyö, osaava työvoima sekä työhyvinvointi ja terveys. Niillä pyritään saamaan aikaan työllisyyttä, työelämän laatua ja työn tuottavuutta:

  • Innovointi ja tuottavuus: Työpaikoilla tarvitaan sellaisia uudenlaisia tapoja johtaa, organisoida ja tehdä työtä, jotka tukevat ihmisten oppimista, luovuutta ja kykyä kehittää ja innovoida. 
  • Luottamus ja yhteistyö: Työpaikoilla luottamuksen ja yhteistyön merkitykset korostuvat entisestään muutoksissa, joihin sisältyy epävarmuutta tulevaisuudesta. Luottamus, yhteistyö ja uskallus löytyvät useimpien menestystarinoiden taustalta.
  • Työhyvinvointi ja terveys: Hyvin toimivissa työyhteisöissä panostetaan samanaikaisesti sekä aikaansaannokseen että työhyvinvointiin. Työpaikoilla kehitetään aktiivisesti ja ennakoivasti työn mielekkyyttä, innostavuutta ja voimavaroja. 
  • Osaava työvoima: Koulutuksella hankittu osaaminen yhdessä työssä oppimisen kanssa ovat vahvimpia menestyksen ja työhyvinvoinnin edellytyksiä muuttuvassa työelämässä. Ne vaikuttavat sekä työn tuottavuuteen että työurien pidentymiseen.
  • Tulevaisuuden työpaikat: Ne menestyvät taloudellisesti ja palvelevat asiakkaitaan hyvin. Ne ovat ketteriä ja vastaanottavaisia henkilöstön tarpeille. Menestyvillä työpaikoilla luodaan uusia tuotteita, palveluja ja tapoja toimia.
Kansallisessa hankkeessa työelämän kehittämiseksi vastuuta on sekä kansallisilla ja alueellisilla toimijoilla että työmarkkinajärjestöillä ja toimialoilla.

Kunta-alan tuloksellisuuskampanja tavoittelee kunta-alasta Suomen parasta työelämää

Työelämän kehittämisstrategiassa tuottavuus tarkoittaa samaa kuin kunta-alalla tuloksellisuus (Tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus 2008).

Kunta-alan tuloksellisuuskampanjan tehtäviin on pääneuvotteluryhmässä sovittu kuuluvan myös työelämän kehittämisstrategian edistäminen kunta-alan työmarkkinaosapuolten yhteistyönä. Tuloksellisuuskampanjalla ja työelämän kehittämisstrategialla on samansuuntaiset tavoitteet tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikaiseksi kehittämiseksi.
 
KT ja pääsopijajärjestöt pitävät tärkeänä, että työelämän kehittämisen painopisteet otetaan huomioon kunnissa tehtäessä uusia palvelu- ja henkilöstöstrategioita tai -ohjelmia. Työelämän kehittäminen onnistuu parhaiten yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Tuloksellisuuskampanjan seminaarit vuonna 2013

KT, Juko, Kunta-alan unioni, KTN ja TNJ järjestävät keväällä 2013 kolme toimialakohtaista seminaaria eri paikkakunnilla. Näissä seminaareissa

  • käsitellään työelämän kehittämisstrategiaa ja
  • toimialan tuloksellisuutta ja työelämän laatua käytännön esimerkkien ja luentojen avulla, sekä
  • työskennellään hyvien käytäntöjen ja kokemusten jakamiseksi.
Ajankohdat, paikat ja aiheet:
 
23.4.2013  Sosiaali- ja terveysalan seminaari, Helsinki, Kuntatalo
26.4.2013  Koulutusalan seminaari, Kuopio, Hotelli Atlas
17.5.2013  Teknisen alan seminaari, Tampere, Hotelli Victoria
 
Seminaareista tiedotetaan erikseen myöhemmin.

Tunnustuspalkinto työelämän kehittämisestä Lappeenranta-seminaarin yhteydessä

Kunta-alan työmarkkinaosapuolet käynnistävät tunnustuspalkinnon jakamisen sellaisille kuntatyöpaikoille, jotka ovat kehittäneet tuloksellisuutta ja työelämän laatua menestyksellisesti työelämän kehittämisstrategian painopistealueilla.
 
Tunnuspalkinnon tavoitteena on nostaa esille kunta-alan hyvää työtä työelämän kehittämiseksi. Kuntien toivotaan osallistuvan tulossa olevaan hyvien käytäntöjen hakuun. KT tiedottaa asiasta myöhemmin erikseen palkka-asiamiehille. Ensimmäinen tunnustuspalkinto jaetaan vuoden 2013 Lappeenranta-seminaarin yhteydessä.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö  Jorma Palola