På svenska
Yleiskirje
37/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2012–2013 palkkausluvussa tapahtuneita muutoksia

​KT:n yleiskirjeessä 25/2011 pääpaino oli vuoden 2012 palkantarkistuksissa ja niihin liittyvissä toimenpiteissä. Lisäksi siinä kerrottiin vuoden 2013 palkantarkistuksista. Keskeiset materiaaliset muutokset, kuten vuosiloman B-taulukon poistaminen ja palkallinen isyysvapaa sekä palkkarakenteen uudistaminen (työkokemuslisä) esiteltiin KT:n yleiskirjeessä 25/2011.

Vuoden 2013 paikallisesta järjestelyerästä annetaan ohjeet syksyllä 2012. 

KVTES 2012–2013 palkkausluku

KVTES 2010–2011 allekirjoituspöytäkirjassa asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä oli uudistaa ja kehittää palkkausmääräyksiä ja palkkahinnoitteluliitteitä (1–8) sekä selvittää hinnoittelun ulkopuolisten palkkausmääräyksiä. KVTES 2012–2013 palkkauslukua on uudistettu muuttamalla palkkausluvun rakennetta ja sisältöä.

Palkkahinnoitteluliitteissä (1–8) on korjattu viittaukset vastaamaan uudistetun palkkaluvun rakennetta, muilta osin palkkahinnoitteluliitteitä ei uudistettu.

Yleiskirjeen liitteessä on selostettu palkkausluvussa tapahtuneita muutoksia.

KVTES 2012–2013 palkkausluvun sisältö on tulossa www.kuntatyonantajat.fi -sivustolle.

Tämä yleiskirje on laadittu yhdessä pääsopijajärjestöjen kanssa ja sen sisältö on yksimielinen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen

Liite 
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2012–2013 (KVTES 2012–2013) palkkausluvussa tapahtuneet muutokset

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT