På svenska
Yleiskirje
23/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Henkilöstörahastolaki (934/2010) kunta-alalla

Uusi henkilöstörahastolaki (934/2010) tuli voimaan 1.1.2011. Samalla kumottiin vanha henkilöstörahastolaki (814/1989). Yleiskirjeestä ja sen liitteenä olevista ohjeista on neuvoteltu pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa ja niiden sisällöstä ollaan yksimielisiä.

Henkilöstörahastolain tarkoituksena on edistää koko henkilöstöä koskevien palkitsemisjärjestelmien käyttöä ja siten parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä. Lain tarkoituksena on myös parantaa työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa ja henkilöstön taloudellisia osallistumismahdollisuuksia.

Työantaja päättää henkilöstörahastokelpoisesta tulospalkkiojärjestelmästä ja henkilöstö vastaavasti henkilöstörahaston perustamisesta ja sen säännöistä sekä hallinnosta. 

Uusi henkilöstörahastolaki mahdollistaa, että kuntiin ja kuntayhtymiin voidaan perustaa henkilöstön hallinnoima henkilöstörahasto.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö Sari Ojanen
 
Liite  Henkilöstörahasto kunta-alalla

Heikki Saaristo

johtava työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2599
Matkapuhelin:
+358 50 456 7640
Sähköposti:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT