Suomeksi
Cirkulär
23/11
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Personalfondslagen (934/2010) inom kommunsektorn

Den nya personalfondslagen (934/2010) trädde i kraft 1.1.2011. Samtidigt upphävdes den gamla personalfondslagen (814/1989). Kommunala arbetsmarknadsverket har förhandlat med huvudavtalsorganisationernas representanter om cirkuläret och de bifogade anvisningarna och parterna har nått enighet om innehållet.

Syftet med personalfondslagen är att främja användningen av belöningssystem som gäller hela personalen och att på så sätt förbättra produktiviteten och konkurrenskraften. Lagen avser också till att främja det interaktiva samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen samt personalens möjligheter till ekonomisk delaktighet.

Arbetsgivaren är den som fattar beslutet om ett resultatbonussystem som kan användas för fondering och personalen beslutar om bildande av personalfonden och om fondens stadgar och förvaltning.  

Den nya personalfondslagen skapar förutsättningar för kommuner eller samkommuner att bilda en personalfond som förvaltas av personalen. 

Revideringen hade som mål att öka personalfondernas popularitet. I och med den nya lagen är personalfonderna nu ett mer attraktivt och sporrande medel att belöna hela personalen än tidigare då den gamla lagen gällde.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

Förhandlingschef Sari Ojanen

Bilaga  Personalfonder inom kommunsektorn

Heikki Saaristo

ledande arbetsmarknadsombudsman
Telefon:
+358 9 771 2599
Mobiltelefon:
+358 50 456 7640
E-post:
Heikki.Saaristo@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT