På svenska
Yleiskirje
15/11
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Suojavaatetus kunta-alalla

Alkuvuoden 2010 kunnallisen alan työelämän kehittämisasioita koskevissa sopimusneuvotteluissa sovittiin, että sopijaosapuolet selkeyttävät suojavaatetuksen määrittelyä ja sovellettavaa normistoa sekä selvittävät olemassa olevaa nykykäytäntöä. Lisäksi sovittiin, että laaditaan yhteistä aineistoa kuntatyönantajien ja työsuojelun yhteistoimintaorganisaatioiden käyttöön tukemaan paikallista arviointia suojavaatetuksen tarpeesta eri henkilöstöryhmissä ja työtehtävissä.
 
Työryhmä on laatinut oheisen muistion, jossa käsitellään suojavaatetusta ja työsuojelusäännösten mukaista suojautumista. Muistiosta on neuvoteltu myös Tehy ry:n kanssa. Muistio on tarkoitettu erityisesti johdon, henkilöstöjohdon ja työsuojeluyhteistoimintahenkilöstön käyttöön.
 
Monissa kunnissa, kuntayhtymissä ja kunnallisissa liikelaitoksissa on hyväksi koettuja ja toimivia käytäntöjä suojavaatetuksessa. Liitemuistion tavoitteena on tukea paikallisia toimijoita arvioimaan työturvallisuutta kokonaisvaltaisesti ja yhteistoiminnallisesti sekä auttaa suojavaatetuksen tarpeen arvioimisessa.
 
Asianmukainen suojavaatetus parantaa työturvallisuutta, asiakasturvallisuutta ja henkilöstön työhyvinvointia. 
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS
 
Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Tutkimuspäällikkö Margareta Heiskanen
 
Liite 
Suojavaatetus ja työsuojelusäännösten mukainen suojautuminen kunta-alalla