På svenska
Yleiskirje
23/07
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES 2007-2009) 1.3.2008 lukien

1.3.2008 voimaan tulevat sopimusmääräykset

OVTES 2007-2009 sopimuskirja sisältää 1.3.2008 voimaan tulevat sopimusmuutokset.

Maaliskuun alusta 2008 toteutetaan keskitetysti sovitut palkantarkistukset ja 0,3 %:n suuruinen paikallinen järjestelyerä. Keskitetysti sovittuja sopimusmuutoksia ja niiden soveltamista on selostettu oheisessa liitteessä.

Maaliskuun alusta toteutettavat sopimuskorotukset sisältyvät sopimuksen peruspalkkaan. Jos henkilön tehtäväkohtainen palkka on peruspalkkaa korkeampi, sitä korotetaan paikallisesti liitteestä 1 ilmenevällä tarkistusprosentilla. Toisin sanoen sopimuksesta ilmenevää peruspalkkaa ei enää tarkisteta liitteestä 1 ilmenevällä tarkistusprosentilla.

OVTES A osion 33 § 2 mom. (uusi 32 §) 1.10.2007 lukien

Sopimusmääräyksen tarkoituksena on

  • turvata virkavapaalla olevan opettajan sijaiselle palkka myös sopimusmääräyksessä määritellyiltä koulun loma-ajoilta
  • saada opettaja anomaan yhdenjaksoinen virkavapaus ilman loma-ajan keskeytyksiä

Sopimusmääräyksen tarkoituksena ei ole, että lyhyt virkavapaus johtaa palkattomaan loma-aikaan, esim. siten, että viikon virkavapaasta ennen joululomaa seuraa palkaton joululoma.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Markku Jalonen

Neuvottelupäällikkö                                  Vuokko Piekkala

Liitteet
1. 1.3.2008 voimaan tulevien OVTES 2007-2009 sopimusmääräysten soveltamisohjeet
2. Palkat ja vuosisidonnaisen osan prosentit 1.3.2008 lukien

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT