Suomeksi
Cirkulär
23/07
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal (UKTA 2007-2009) fr.o.m. 1.3.2008

Avtalsbestämmelser som träder i kraft 1.3.2008  

Avtalsboken (UKTA 2007-2009) innehåller de avtalsändringar som träder i kraft 1.3.2008

I början av mars 2008 verkställs de centralt avtalade lönejusteringarna och en lokal justeringspott på 0,3 %. De centralt avtalade avtalsändringarna och tillämpningen av dem behandlas i bilagan till detta cirkulär.

De löneförhöjningar i avtalet som betalas från början av mars ingår i grundlönen i avtalet. Om en persons uppgiftsrelaterade lön är högre än grundlönen, höjs den lokalt med en procentuell höjning som framgår av bilaga 1. Med andra ord justeras grundlönen i avtalet inte genom den procentuella höjningen som framgår av bilaga 1.

UKTA del A § 33 mom. 2 (ny § 32) fr.o.m. 1.10.2007

Syftet med avtalsbestämmelsen är att trygga lönen för lärare som vikarierar för tjänstlediga lärare också under de skolferier som anges i avtalsbestämmelsen få lärarna att anhålla om sammanhängande tjänstledighet utan avbrott för ferier.

Syftet med avtalsbestämmelsen är inte att en kort tjänstledighet ska leda till ferie utan lön, till exempel så att en lärare som har en veckas tjänstledighet före jullovet ska bli utan lön för jullovet.  

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör       Markku Jalonen

Förhandlingschef                 Vuokko Piekkala

Bilagor

1. Tillämpningsanvisningar till de avtalsändringar i UKTA 2007-2009 som träder i kraft 1.3.2008  
2. Löner och årsbunden del 1.3.2008 (xls)

Hannu Freund

förhandlingsdirektör
Telefon:
+358 9 771 2024
Mobiltelefon:
+358 50 572 6209
E-post:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT