På svenska
Yleiskirje
7/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Työsuhdematkalippu

Oheisena lähetetään tiedoksi työsuhdematkalipun käyttöönoton mahdollistavat kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2005-2007 muutokset (liite 1). Muutokset liittyvät tuloverolain muuttamisesta annettuun lakiin, jonka mukaan työnantajan työntekijälle antaman joukkoliikenteen matkalipun verotusarvo on 1.1.2006 lukien 75 % lipun käyvästä arvosta.

Virka- ja työehtosopimuksen muutokset koskevat KVTES:n matkakustannuksia koskevan liitteen 17  2 §:ää ja II luvun (Palkkaus) 4 §:n 1 momentin soveltamisohjetta. Muutokset tulevat voimaan virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspäivästä lukien.

Liitteessä 2 on soveltamisohjeita, joiden sisällöstä on saavutettu yksimielisyys pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Heikki Saipio

LIITTEET (pdf)
1.Virka- ja työehtosopimus KVTES:n 2005-2007 II luvun 4 §:n ja liitteen 17  2 §:n muuttamisesta
2.Työsuhdematkalipun käyttöönottoa koskevia ohjeita