På svenska
Yleiskirje
10/06
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Henkilöstön asema kuntaliitoksissa ja kuntayhtymiä koskevissa järjestelyissä

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen valmistelu on täydessä käynnissä, mutta asiasta ei ole vielä tehty päätöksiä. Sen sijaan kuntien yhdistymisiä ja kuntayhtymiä koskevia järjestelyjä on runsaasti vireillä ja näitä tilanteita silmällä pitäen tarvitaan yleisluontoisia ohjeita henkilökunnan aseman järjestämisestä.

Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunnallisen alan pääsopijajärjestöt ovat asiasta neuvoteltuaan päättäneet antaa kunnille ja kuntayhtymille liitteenä olevat yhteiset, yleisluontoiset ohjeet henkilökunnan aseman järjestämisestä kuntaliitoksissa ja kuntayhtymiä koskevissa järjestelyissä. Ohjeita voidaan hyödyntää myös myöhemmin toteutettavassa kunta- ja palvelu­rakenneuudistuksessa.

Uudelleenjärjestelyjen vuoksi voimassa olevia virka- ja työehtosopimuksia ei tarvitse muuttaa. Myöskään paikallisia virka- ja työehtosopimuksia ei yleensä tarvittane.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                                  Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                                  Heikki Saipio

LIITE (pdf)
Muistio henkilöstön asemasta kuntaliitoksissa ja kuntayhtymiä koskevissa järjestelyissä