Suomeksi
Cirkulär
10/06
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Personalens ställning vid kommunsammanslagningar och vid förändringar i samkommuner

Beredningen av kommun- och servicestrukturreformen är i full gång, men inga beslut har hittills fattats. Däremot är många kommunsammanslagningar och arrangemang som gäller samkommuner aktuella och med tanke på dem behövs allmänna anvisningar för reglering av personalens ställning.

Kommunala arbetsmarknadsverket och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer har genom förhandlingar beslutat att ge kommunerna och samkommunerna de bifogade gemensamma och allmänna anvisningarna för reglering av personalens ställning vid kommunsammanslagningar och vid förändringar i samkommuner. Anvisningarna kan också användas senare i kommun- och servicestrukturreformen.
 
Gällande tjänste- och arbetskollektivavtal behöver inte ändras på grund av omorganiseringar. Lokala tjänste- och arbetskollektivavtal behövs i allmänhet inte heller.
 
KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET
 
Arbetsmarknadsdirektör                           Jouni Ekuri
 
Förhandlingschef                                     Heikki Saipio
 
BILAGA
Promemoria om personalens ställning vid kommunsammanslagningar och vid förändringar i samkommuner