På svenska
Yleiskirje
34/05
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 2005-2007 soveltaminen

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus-osapuolet ovat sopineet keskitetysti seuraavista sopimusmuutoksista:

Elokuu 2005

Elokuun alusta tarkistetaan takautuvasti niiden peruskoulun luokanopettajien palkkoja, joilla on ylempi korkeakoulututkinto sekä luokanopettajan kelpoisuuden lisäksi muiden kuin matematiikan, äidinkielen, toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen aineenopettajan kelpoisuus, jos opettaja antaa alkuopetusta.

Joulukuu 2005

Joulukuun palkanmaksun yhteydessä maksetaan 2,2 %:n kertasuoritus marraskuun kokonaispalkasta musiikkioppilaitosten sekä kansalais- ja kansanopistojen viranhaltijoille ja päätoimisille tuntiopettajille.

Tammikuu 2006

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksessa (OVTES) 2005-2007 sovittiin osion F musiikkioppilaitosten sekä kansalais- ja kansanopistojen opettajien palkkausjärjestelmän muuttamisesta C-palkka­luokista euromääräiseen palkkaan. Em. tarkoitukseen on sovittu käytettäväksi kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämisohjelman 2003-2007 vuoden 2004 kehittämiserää. Palkkausmenot nousevat eurottamisen vuoksi kansalais- ja kansanopistojen sekä musiikkioppilaitosten opettajilla keskimäärin noin 2,6 %. Muutos toteutetaan 1.1.2006 alkaen.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS


Neuvottelupäällikkö                                   Heikki Saipio

Neuvottelupäällikkö                                   Vuokko Piekkala

 

LIITE  Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) muutokset