På svenska
Yleiskirje
13/04
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Virka- ja työehtosopimus luottamusmiesmääräysten muuttamisesta ja suositus pääluottamusmiehelle annettavasta vapautuksesta

Oheisena lähetetään tiedoksi virka- ja työehtosopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2003-2004 luottamusmiesmääräysten muuttamisesta ja suositus pääluottamusmiehelle annettavasta vapautuksesta.

Jäljempänä olevat ohjeet ovat yhteisiä pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa.
 
Tarkoituksena on ollut saattaa ajantasalle 1990-luvun alussa annettu suositus pääluottamusmiehille annettavasta vapautuksesta. Samalla suositus ja KVTES:n VII luvun 8 §:n määräykset luottamusmiesten ajankäytöstä on pyritty niveltämään toisiinsa ja selkeyttämään niitä. Em. 8 §:n soveltamisohjeet on poistettu siirtämällä osa soveltamisohjeen asioista sopimustekstiin ja osa uuteen suositukseen.

Suosituksen peruslähtökohta, että pääluottamusmiehelle annetaan työtehtävistään vapautusta keskimäärin työpäivä viikossa 160 hänen edustamaansa viranhaltijaa/työntekijää kohden, säilyy ennallaan. Kysymyksessä on keskimääräissuositus, josta voidaan poiketa jos paikalliset olosuhteet antavat aihetta muuhun yhteiseen arviointiin.

Nyt tehdyt muutokset ovat sen luonteisia, että ne eivät edellytä kunnilta ja kuntayhtymiltä välittömiä toimenpiteitä olemassa olevien pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten ajankäyttösopimusten osalta.

Uusi suositus ja uudet määräykset on otettava huomioon mm. silloin, kun pääluottamusmiehen tai luottamusmiehen ajankäyttöön vaikuttavissa tekijöissä tapahtuu olennaisia muutoksia tai kun on tarpeen neuvotella uusille pääluottamusmiehille ja luottamusmiehille myönnettävästä vapautusajasta tai opetusvelvollisuuden huojennuksesta tai uusien opettajaluottamusmiesten laskutusperiaatteista.
 
Suosituksessa on aikaisempaa selkeämmin erotettu toisistaan pääluottamusmiehen kiinteä ajankäyttö, joka koskee tavanomaisten luottamusmiestehtävien hoitamista, tilapäisestä ajankäytöstä. Tilapäinen vapautus voi tulla kysymykseen sellaisesta erityisestä syystä, joka vaatii merkittävästi pääluottamusmiehen ajankäyttöä ja jota ei ole otettu huomioon kiinteässä vapautuksessa, esim. uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottovaihe tai palvelutuotannon merkittävä uudelleenjärjestäminen.
 
Samalla kun on täydennetty pääluottamusmiehen kiinteää vapautusaikaa arvioitaessa käytettäviä tekijöitä, on myös 3 §:n 3 momenttiin, joka koskee luottamusmiesten lukumäärää ja tehtäväjakoa, tehty vastaavanlaisia täydennyksiä. Muutokset ovat sen luonteisia, että ne eivät edellytä välittömiä toimenpiteitä olemassa olevien luottamusmiesten lukumäärää ja tehtäväjakoa koskevien sopimusten osalta.
 
KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio
 

 
LIITE
Virka- ja työehtosopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2003-2004 luottamusmiesmääräysten muuttamisesta ja suositus pääluottamusmiehelle annettavasta vapautuksesta