På svenska
Yleiskirje
5/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2003-2004 soveltamisohjeet sekä eräät sopimuksen tekstioikaisut

Oheisena lähetetään kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2003–2004 soveltamisohjeet. Ne ovat tämän kirjeen liitteenä 1.

Lisäksi lähetetään eräät sopimuskirjan kohdat, jotka kirjassa ovat virheellisessä muodossa, oikeassa muodossa liitteenä 2. Pyydämme ystävällisesti tekemään vastaavat korjaukset sopimuskirjaan.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Anja Vaheri

LIITTEET

1. Sopimuksen soveltamisohjeet
2. Sopimuksen eräät tekstioikaisut