Suomeksi
Cirkulär
5/03
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Tillämpningsdirektiv till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2003–2004 och vissa rättelser till avtalet

Detta utskick innehåller tillämpningsdirektiv till det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2003–2004. Dessa finns i bilaga 1.

Dessutom sänder vi i bilaga 2 rättelser av ställen som är i felaktig form i avtalsboken. Vi ber Er vänligen göra motsvarande rättelser i avtalsboken.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör                 Jouni Ekuri

Förhandlingschef                            Anja Vaheri

Bilagor

1. Avtalets tillämpningsdirektiv
2. Vissa rättelser till avtalet