På svenska
Yleiskirje
30/03
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Osittaista hoitovapaata ja irtisanomisaikoja koskevat muutokset kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa sekä työsopimuslaissa

Oheisena lähetetään tiedoksi virka- ja työehtosopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2003–2004 osittaista hoitovapaata ja irtisanomisaikoja koskevien määräysten muuttamisesta sekä laki työsopimuslain osittaista hoitovapaata koskevien säännösten muuttamisesta.

Irtisanomisajat

Viranhaltijoita koskeva muutos johtuu uudesta kunnallisesta viranhaltijalaista (304/2003), joka astuu voimaan 1.11.2003. Irtisanomisajat vastaavat muutoksen jälkeen kunnallisen viranhaltijalain mukaisia irtisanomisaikoja.

Väliaikaisiin, tilapäisiin ja muihin määräaikaisiin viranhaltijoihin noudatettiin ennen muutosta eri irtisanomisaikoja kuin vakinaisiin viranhaltijoihin. Muutoksen jälkeen toistaiseksi voimassa oleviin ja määräaikaisiin, sekä virka- että työsuhteiseen henkilöstöön, sovelletaan samoja määräyksiä.

Muutokset tulevat voimaan sopimuksen allekirjoittamispäivästä eli 4.11.2003 lukien.

Osittainen hoitovapaa

Työsopimuslain 4 luvun 4 § muuttuu 1.11.2003 (870/2003). Työntekijän oikeus osittaiseen hoitovapaaseen laajenee niin, että osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka kunnes perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy. Jos lapsi kuuluu perusopetuslain 25 § 2 momentissa tarkoitetun pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, osittaista hoitovapaata voi saada siihen saakka, kunnes lapsen kolmas lukuvuosi päättyy. Lukuvuosi päättyy 31.7. Aiemmin osittaista hoitovapaata sai sen kalenterivuoden loppuun saakka, jona lapsi aloitti peruskoulun.

Myös edellytyksiä saada osittaista hoitovapaata on muutettu. Osittaista hoitovapaata saa työntekijä, joka on ollut kunnassa tai kuntayhtymässä palveluksessa yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana. Aiemmin vaadittiin 12 kuukauden palveluksessa olo viimeksi kuluneen 24 kuukauden aikana.

Viranhaltijoiden osittaista hoitovapaata koskeva muutos on toteutettu muuttamalla KVTES:in V luvun 13 §:ää ja 14 §:n 2 momenttia vastaavasti. Virkaehtosopimuksella sovittu muutos tulee voimaan sopimuksen allekirjoituspäivästä 4.11.2003 lukien. Työntekijöiden osalta uusia säännöksiä sovelletaan 1.11.2003 lukien.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                      Heikki Saipio

LIITTEET
1. Virka- ja työehtosopimus kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2003–2004 osittaista hoitovapaata ja irtisanomisaikoja koskevien määräysten muuttamisesta

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT