På svenska
Yleiskirje
28/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen palkkausmääräysten täytäntöönpano

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) uusista palkkamääräyksistä on annettu ohjeita KT:n yleiskirjeen 30/2000 liitteessä 4 ja palkkausjärjestelmä uudistuu vihkosessa, joka on julkaistu Kuntatyönantaja-lehdessä 3/2001. Vihkosta on jaettu mm. KT:n alueellisissa koulutustilaisuuksissa tänä syksynä ja se on julkaistu myös KT:n Internet-sivuilla www.kuntatyonantajat.fi. Esitettyjen toivomusten mukaisesti Kunnallinen työmarkkinalaitos täydentää aikaisempia ohjeitaan erityisesti tehtävänkuvausten ja työn vaativuuden arvioinnin osalta. Uudet ohjeet ja esimerkit ovat oheisessa liitteessä.

Kunnallinen työnmarkkinalaitos kiinnittää huomiota siihen, että 1.3.2002 lukien toteutettava 0,5 %:n paikallinen järjestelyvara on tarkoitus käyttää ensisijaisesti uusien palkkausmääräysten täytäntöönpanoon. Peruspalkka muodostaa palkkauksen perustan. Ensimmäiseksi pitäisi saada eri palkkahinnoittelukohtiin (palkkaryhmiin) kuuluvien palkat tehtävien vaativuuden mukaiseen suhteeseen toisiinsa nähden. Uudistuksen täytäntöönpanossa edetään asteittain ottaen huomioon paikalliset valmiudet. Kun peruspalkkojen väliset suhteet samassa palkkaryhmässä on saatu jollakin tavalla kuntoon, voidaan ottaa vähitellen käyttöön työsuorituksiin perustuvat henkilökohtaiset lisät. Henkilökohtaisten lisien laaja-alainen käyttöönotto kaikissa henkilöstöryhmissä vienee useita vuosia. Paikallista järjestelyvaraa voidaan käyttää myös muiden palkkausepäkohtien korjaamiseen, esimerkiksi joidenkin palkkaryhmien tasokorotuksiin tai palkkahinnoittelun ulkopuolisten palkantarkistuksiin, jos niissä on paikallisia epäkohtia.

1.3. 2002 voimaan tulevat uudet palkkahinnoittelut lähetetään tiedoksi myöhemmin eri yleiskirjeellä.

Näistä ja liitteenä olevista ohjeista on neuvoteltu pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa ja niiden sisällöstä ollaan yksimielisiä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Heikki Saipio

 

LIITTEET
1. Tehtävänkuvausta ja työnarviointia koskevia ohjeita 
2. Esimerkki täytetystä tehtävänkuvauslomakkeesta