På svenska
Yleiskirje
24/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kuntasektorin kilpailu työkykyä ylläpitävän toiminnan hyvistä esimerkeistä, "sanoista tekoihin"

Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän perustamasta "Sanoista tekoihin" nimisestä henkilöstötalous- ja työkykypalkinnosta on kilpailtu vuodesta 1997 lukien. Tällä kerralla on vuorossa työkykyä ylläpitävän toiminnan palkitseminen. Kuntaryhmässä mukana olevien tahojen (Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunta-alan pääsopijajärjestöt) lisäksi palkintoa rahoittavat Kuntien eläkevakuutus, Kuntien työsuojelupäälliköt ry, Kuopion yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus sekä Tapaturmavakuutuslaitosten liitto. Voittaja julkistetaan ja palkinnot jaetaan 5.2.2002 Kuopiossa järjestettävän Kunta 2000 5. valtakunnallisen työkykysymposiumin yhteydessä (symposiumin ohjelma liitteenä).

Kilpailun tavoitteena on edistää henkilöstötaloudellisen seurannan ja työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämistä. Kilpailun avulla uskotaan saatavan julkisuuteen sellaisia paikallisia kehittämisprojekteja, jotka hyvällä esimerkillään auttavat ja kannustavat laajemmin kuntia ja kuntayhtymiä kehittämään omaa toimintaansa.

Kilpailuun osallistuminen ja hakuohjeet

Kilpailuun voivat osallistua kunnat, kuntayhtymät sekä niiden osana olevat virastot tai yksiköt. Arvioinnissa otetaan huomioon hakevan yksikön koko ja palkintoraati voi harkintansa mukaan palkita erikseen suuria ja pieniä yksiköitä. Palkintona jaettavan huomattavan rahasumman lisäksi palkitut saavat laajaa julkisuutta hyvinä työnantajina.

Vapaamuotoisen hakemuksen lähtökohtana käytetään oheisena liitteenä olevaa tukiaineistoa (Sanoista tekoihin 2001–2002, Vihjeitä kilpailuhakemusta varten). Hakemusasiakirja voi olla laajuudeltaan 2–3 arkkia. Asiakirjassa tulisi oppivan organisaation periaattein kommentoida ja perustella toiminnan tuloksia mahdolliset epäonnistumiset mukaan lukien. Hakemukseen voi liittää esimerkkejä asiakirjoista ja raporteista, jotka liittyvät läheisesti kilpailun teemaan.

Mikäli ette tällä kertaa katso voivanne osallistua varsinaiseen kilpailuun, voitte osallistua oheisessa liitteessä selostettavaan SISU-sarjaan (liite).

Hakemukset tulee toimittaa 13.11.2001 mennessä Työturvallisuuskeskus/Tamminen, Lönnrotinkatu 4 B, 00120 Helsinki.

Kilpailuraati

Kilpailuraadin jäseniä ovat professori Guy Ahonen Svenska handelshögskolanista, kunta-alan työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta, työsuojelupäällikkö Seppo Hirvonen Kuopion kaupungista edustaen samalla Kunnalliset työsuojelupäälliköt ry:tä, professori Kaj Husman Työterveyslaitoksesta, professori Juhani Ilmarinen Työterveyslaitoksesta, toimitusjohtaja Matti Kopperi Työturvallisuuskeskuksesta, ylilääkäri Esko Matikainen Kuntien eläkevakuutuksesta sekä palkkaussihteeri Marjatta Pitkänen AKAVA-JS:stä edustaen samalla Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmää. Kilpailuraati tutustuu tarvittaessa paikan päällä kilpailuun osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien työkykyä ylläpitävään toimintaan. Päätöksen palkinnon myöntämisestä tekee kuntaryhmä kilpailuraadin esityksestä.

Lisätietoja

Lisätietoja kilpailusta ja palkinnon hakemisesta antavat asiamies Hannu Tamminen Työturvallisuuskeskuksessa puh. (09) 61 6261 ja työmarkkina-asiamies Markku Roiha Kunnallisessa työmarkkinalaitoksessa puhelin (09) 771 2360. Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmä on erikseen tiedottanut kilpailusta kuntien/kuntayhtymien johdolle, henkilöstöhallinnolle sekä työsuojelulle ja työterveyshuollolle osoitetulla kirjeellä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                      Jukka Sädevirta

LIITTEET
1. Symposiumin ohjelma
2. Sanoista tekoihin 2001–2002, Vihjeitä kilpailuhakemusta varten
3. SISU-sarja