På svenska
Yleiskirje
16/01
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kannanotto strategisen henkilöstöjohtamisen kehittämisestä kunnissa ja kuntayhtymissä

Henkilöstön merkitys kunnallisen palvelutoiminnan keskeisenä voimavarana on kasvanut useastakin syystä. Yhä suurempi osa kunnallista palvelutoimintaa on yksilöllistä palvelua ihmiseltä ihmiselle. Henkilöstön osaamisesta on tullut entistä tärkeämpi työkalu palvelujen kehittämisessä. Käynnissä olevat muutokset lisäävät myös henkilöstöjohtamisen merkitystä kunnissa ja kuntayhtymissä.

Kunnat ja kuntayhtymät joutuvat lähivuosina työmarkkinoilla kilpailemaan työvoimasta. Ne voivat lisätä valmiuksiaan tähän kehittämällä henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaansa ja käyttämällä henkilöstöstrategiaa kehittämisen ja johtamisen välineenä. Henkilöstöstrategia auttaa kuntayksiköitä saavuttamaan toiminnalliset tavoitteet mahdollisimman tuloksellisesti.

Hyvällä henkilöstöpolitiikalla voidaan tukea palvelutoimintojen strategista johtamista ja tulevaisuuden haasteiden ennakointia. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunta on 25.4.2001 hyväksynyt oheisen kannanoton, jossa kuntia ja kuntayhtymiä kannustetaan kehittämään henkilöstövoimavarojensa strategista johtamista ja käyttämään henkilöstöstrategioita kehittämisen välineinä.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                      Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                      Jukka Sädevirta

LIITE  Henkilöstöstrategia kehittämisen ja johtamisen välineeksi