Suomeksi
Cirkulär
16/01
Till kommunstyrelserna och samkommunerna

Ett ställningstagande för bättre strategisk personalledning i kommuner och samkommuner

Personalens betydelse för den kommunala serviceproduktionen har av olika orsaker ökat. En allt större del av den kommunala serviceproduktionen består av individuell service, som ges av en person till en annan. Personalens kompetens har blivit ett allt viktigare arbetsredskap för utvecklingen av tjänsterna. De pågående omläggningarna ökar också personalledningens betydelse i kommunerna och samkommunerna.

Kommunerna och samkommunerna tvingas konkurrera om arbetskraften under de närmaste åren. De kan öka sina färdigheter härvidlag genom att förbättra personal- och arbetsgivarpolitiken och utnyttja personalstrategier som redskap för utveckling och ledning. Personalstrategin bidrar till att de kommunala enheterna når sina verksamhetsmål med så goda resultat som möjligt.

En god personalpolitik stödjer serviceverksamheternas strategiska ledning och prognostiseringen av framtida utmaningar. Kommunala arbetsmarknadsverkets delegation godkände 25.4.2001 bifogade ställningstagande, i vilket kommunerna och samkommunerna uppmuntras att utveckla sin strategiska ledning av de personella resurserna och att använda personalstrategier som utvecklingsredskap.

KOMMUNALA ARBETSMARKNADSVERKET

Arbetsmarknadsdirektör            Jouni Ekuri

Förhandlingschef                       Jukka Sädevirta

 

BILAGA  Personalstrategier som redskap för utveckling och ledning