På svenska
Yleiskirje
6/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Kunnallinen opetusalan virka- ja työehtosopimus 2000

Kunnalliselle opetusalalle saavutettiin neuvottelutulos 2.2.2000.

Tämän yleiskirjeen liitteenä on

  • Kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen 2000 allekirjoituspöytäkirja
  • C-palkkataulukot 1.2.2000  
  • Ylitunti- ja tuntipalkkiotaulukot 1.2. –31.7.2000
  • Eräät 1.2.2000 voimaan tulevat sopimusmääräykset
  • Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (Liite T1)
  • Liitteen T2 tuntipalkat 1.2.2000 alkaen.

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstön henkilökohtaisia markkamääräisiä kuukausipalkkoja on paikallisesti tarkistettava 1.2.2000 alkaen 2,56 %:lla. Samoin on samasta ajankohdasta lukien tarkistettava ammattikorkeakoulun uudessa palkkausjärjestelmässä olevan opettajan markkamääräistä kuukausipalkkaa 2,56 %:lla.

OVTES:iin sisältyvät markkamääräiset lisäpalkkiot korottuvat myös 2,56 %:lla. Tarkistettujen lisäpalkkioiden markkamäärät ovat painettavassa sopimuksessa, joka valmistunee maaliskuun aikana.

Osa uusista sopimusmääräyksistä tulee voimaan 1.2.2000, osa 1.5.2000 (allekirjoituspöytäkirjan 4 §) ja osa 1.8.2000. Muutoksista, jotka tulevat voimaan 1.8.2000 mainittakoon palvelulisäjärjestelmän muutos sekä eräiden ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön palvelussuhteen ehtojen yhdistämistä koskeva muutos.

Sopimus lähetetään muuttuneilta osin kokonaisuudessaan sopimuksen tultua allekirjoitetuksi. Ohessa on siis vain 1.2.2000 täytäntöön pantavat muutokset.

Sopimuksen soveltamisohje pyritään lähettämään helmikuun loppuun mennessä.

Painettujen sopimusten tilaamisesta lähetetään myöhemmin eri yleiskirje. Suomenkieliset painetut sopimukset valmistunevat maaliskuun aikana.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Anja Vaheri

Liitteet

1. Kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen 2000 allekirjoituspöytäkirja
2. C-palkkataulukot 1.2.2000 (I-kalleusluokka) ja C-palkkataulukot 1.2.2000 (II-kalleusluokka) 
3. Ylituntipalkkioiden laskentataulukko 1.2.2000 lukien , Ylitunti- ja tuntipalkkiotaulukot 1.2.–31.7.2000
4. Eräät 1.2.2000 voimaan tulevat sopimusmääräykset, Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus (Liite T1) ja liitteen T2 tuntipalkat 1.2.2000 alkaen