På svenska
Yleiskirje
10/00
Kunnanhallituksille ja kuntayhtymille

Lääkärisopimuksen 2000 täytäntöönpano

Sopimuskorotukset ja muut sopimusmuutokset voimaan 1.2.2000

Virkaehtosopimus kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa toimivien lääkärien, hammaslääkärien ja eläinlääkärien palvelussuhteen ehdoista (lääkärisopimus) on hyväksytty. Sopimus laitetaan täytäntöön 1.2.2000 lukien allekirjoituspöytäkirjasta ja KT:n yleiskirjeestä 7/2000 tarkemmin ilmenevällä tavalla.

Terveyskeskuksen hammaslääkäreitä koskeva liite voimaan viimeistään 1.4.2000

Terveyskeskuksen hammaslääkäreitä koskevaa liitettä 3 ryhdytään soveltamaan 1.2.2000 jälkeen niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 1.4.2000 lukien.

Riippumatta liitteen 3 paikallisesta täytäntöönpanoajankohdasta terveyskeskuksen hammaslääkärien henkilökohtaisiin peruspalkkoihin suoritetaan kuitenkin 1.2.2000 lukien yleiskorotus. Vaihtoehtoisesti voidaan menetellä myös siten, että terveyskeskushammaslääkärien (joita palkkahinnoittelun uudistus varsinaisesti koskee) peruspalkat maksetaan entisten suuruisina liitteen täytäntöönpanoon asti ja puuttuvaa yleiskorotusta vastaava markkamäärä suoritetaan erillisenä liitteen täytäntöönpanon yhteydessä. Jos esimerkiksi 2,6 %:n yleiskorotus laskettuna tammikuun palkasta olisi 440 mk, maksetaan huhtikuun palkanmaksun yhteydessä erillisenä 880 mk (helmi-maaliskuun yleiskorotukset).

Liitteen 3 täytäntöönpanoa on selostettu tarkemmin KT:n yleiskirjeen 7/2000 kohdassa 3.3 sekä liitteen 3 1 §:n 1.2 ja 5 kohtien pöytäkirjamerkinnöissä ja 2 §:n siirtymämääräyksessä. Tämän yleiskirjeen liitteenä on lisäksi joitakin esimerkkejä terveyskeskushammaslääkärien peruspalkan määrittämisestä uuden palkkahinnoittelun mukaiseksi.

Lääkärisopimuksen kirjapainokappaleet

Lääkärisopimus valmistuu kirjapainosta maaliskuussa. Sopimuksen tilaamisesta lähetetään eri yleiskirje.

Lääkärisopimukseen liittyvät toimenpideluettelot

Lääkärisopimukseen liittyviä toimenpideluetteloja ei paineta tänä vuonna erikseen, koska vain osa toimenpideluetteloista on muuttunut.

Terveyskeskuksen lääkäreihin sovelletaan edelleen vuonna 1998 painettua toimenpideluetteloa (Terveyskeskuksen lääkärien ja hammaslääkärien toimenpideluettelot ja kunnalliseläinlääkäritaksa, tilausnumero 3-0618). Terveyskeskuksen hammaslääkärien toimenpideluettelo 1.4.2000 lukien on KT:n yleiskirjeen 7/2000 liitteenä ja korvaa em. vuonna 1998 painetun luettelon samasta ajankohdasta lukien, kun lääkärisopimuksen liite 3 laitetaan paikallisesti täytäntöön.

Terveyskeskuksen hammaslääkärien toimenpideluettelon THL ja SV-koodien vastaavuustaulukko lähetetään myöhemmin eri yleiskirjeellä.

Myös 1.2.2000 lukien noudatettava kunnalliseläinlääkäritaksa on KT:n yleiskirjeen 7/2000 liitteenä ja korvaa siis em. painetussa luettelossa olevan taksan. Eläinlääkäriliitto painaa eläinlääkärien käyttöön erikseen perinteisen "taskutaksan".

Sairaalalääkäreihin sovelletaan edelleen vuonna 1999 painettua kliinisen lisätyön toimenpideluetteloa (Kunnallisten sairaalalääkärien ja -hammaslääkärien toimenpideluettelot, tilausnumero 3-0619). Sairaalahammaslääkärien uusi toimenpideluettelo 1.2.2000 on KT:n yleiskirjeen 7/2000 liitteenä ja korvaa em. painetussa toimenpideluettelossa olevan luettelon.

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Työmarkkinajohtaja                       Jouni Ekuri

Neuvottelupäällikkö                       Ulla-Riitta Parikka

Liite
1. Esimerkkejä terveyskeskushammaslääkärien palkkarakenneuudistuksesta